Europæiske uddannelsesnetværk og -struturer

Genskab

I takt med udviklingen i europæisk lovgivning og den større mobilitet for Europas borgere er der i de sidste ti år opstået et tydeligt behov for efter- og videreuddannelse af jurister på europæisk plan. Denne uddannelse udbydes af flere europæiske strukturer, der er oprettet med støtte fra medlemsstaterne, og en række faglige organisationer, ofte støttet med EU-midler.


Uddannelsesnetværk og -strukturer på europæisk plan

Faglige organisationer, der tilrettelægger uddannelsesaktiviteter på europæisk plan

Retlige netværk på EU-plan, der samarbejder med EJTN om europæisk uddannelse af dommere og anklagere

Uddannelsesnetværk og -strukturer på europæisk plan

Afhængigt af deres profession og særlige behov kan jurister ansøge hos en af nedenstående strukturer, som kort præsenteres her. Universiteter og private uddannelsesudbydere tilbyder også mange kurser.

For dommere og anklagere

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

Link åbner i nyt vindueEJTN, der blev grundlagt i 2000, udvikler uddannelsesstandarder og uddannelsesprogrammer, koordinerer udveksling af jurister i uddannelsesøjemed og etablerer samarbejde mellem nationale uddannelsesstrukturer for dommere og anklagere. EJTN's generalsekretariat ligger i Bruxelles (Belgien). Der findes et sammendrag af EJTN's aktiviteter Link åbner i nyt vindueher.

For alle typer jurister

Det Europæiske Retsakademi (ERA)

Link åbner i nyt vindueERA arrangerer konferencer, seminarer, faglige uddannelseskurser og politiske debatter for alle typer advokater og jurister inden for forskellige områder af EU-lovgivningen. ERA ligger i Trier (Tyskland). Der findes et sammendrag af ERA's aktiviteter Link åbner i nyt vindueher.

Det Europæiske Institut for Offentlig Administration – European Centre for Judges and Lawyers (EIPA)

Undervisning i EU-lovgivning er et af Link åbner i nyt vindueEIPA's aktivitetsområder. Undervisningen er målrettet dommere, jurister, embedsmænd fra EU og medlemsstaterne samt advokater fra den private sektor. EIPA har centre i Maastricht (Nederlandene), Luxembourg, Barcelona (Spanien) og Warszawa (Polen). Der findes et sammendrag af ERA's aktiviteter Link åbner i nyt vindueher.

Faglige organisationer, der gennemfører uddannelsesaktiviteter på europæisk plan

Følgende organisationer, som repræsenterer jurister på europæisk plan, gennemfører uddannelsesaktiviteter på ad hoc-basis.

Advokater

The Council of Bars and Law Societies of Europe – Link åbner i nyt vindueCCBE

Notarer

The Council of the Notariats of the European Union – Link åbner i nyt vindueCNUE

Fogeder

The International Union of Judicial Officers – Link åbner i nyt vindueUIHJ

Retlige netværk på EU-plan, der samarbejder med EJTN om europæisk uddannelse af dommere og anklagere

EJTN er samlingspunkt for alle nationale organer, der tilbyder uddannelse af dommere og anklagere i EU-medlemsstaterne og er derfor det organ, der er bedst egnet til at koordinere og videreudvikle uddannelsen af dommere og anklagere. EJTN samarbejder med andre retlige netværk på EU-plan, hvis mål og uddannelsesmæssige interesser er beskrevet på følgende faktablade:

 • The European Network of Councils for the Judiciary (ENCJPDF(166 Kb)en)
 • The NetworkPDF(146 Kb)en of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union
 • The Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-EuropePDF(168 Kb)en)
 • The European Judicial Network (EJNPDF(159 Kb)en)
 • The European Judicial Network in Civil and Commercial matters (EJN-CivilPDF(149 Kb)en)
 • The Association of European Administrative Judges (AEAJPDF(152 Kb)en)
 • The Association of European Competition Law Judges (AECLJPDF(151 Kb)en)
 • The European Association of Judges for Mediation (GEMMEPDF(148 Kb)en)
 • The European Association of Labour Court Judges (EALCJPDF(154 Kb)en)
 • The International Association of Refugee Law Judges (IARLJPDF(156 Kb)en)
 • The European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJEPDF(153 Kb)en)
 • The European Network of Prosecutors for the Environment (ENPEPDF(148 Kb)en)

Rapporten om 2013-2014-projektet til fremme af samarbejdet mellem EJTN og ovennævnte netværk findes her.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 12/02/2020