EUROPSKI INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU (EIPA)

Europski centar za suce i odvjetnike specijalizirani je ogranak Europskog instituta za javnu upravu (EIPA. Sjedište mu je u Luxembourgu, a bavi se izobrazbom sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika u privatnom sektoru i odvjetnika iz javnih uprava u državama članicama EU-a, državama kandidatkinjama i državama koje imaju sporazume o pridruživanju s EU-om te u državama EFTA-e.


Vrste aktivnosti izobrazbe u ponudi

U Komunikaciji Europske komisije o pravosudnoj izobrazbi iz rujna 2011. EIPA se navodi kao jedan od malobrojnih pružatelja izobrazbe za suce i ostala pravna zanimanja. Većinu tih aktivnosti izobrazbe oblikuje i provodi EIPA-in Europski centar za suce i odvjetnike (EIPA ECJL).

Uz aktivnosti izobrazbe i konferencijske aktivnosti s otvorenim upisom EIPA EJCL nudi niz prilagođenih i praktičnih usluga izobrazbe, savjetovanja i poduke kao i komparativno istraživanje povezano s provedbom zakonodavstva EU-a te pravosudnu izobrazbu u državama članicama EU-a i državama povezanima s EU-om ( države kandidatkinje, države EFTA-e itd.). Te se usluge isporučuju na temelju ugovora i bespovratnih sredstava za djelovanje koje institucije EU-a dodjeljuju putem bilateralnih ugovora s nacionalnim upravama.

Unutar kategorije aktivnosti s otvorenim upisom Centar nudi sljedeće vrste aktivnosti:

 • praktične radionice različita trajanja
 • programe cjeloživotnog obrazovanja odraslih kao što su diplomski studiji i studiji na diplomskoj razini (klasični ili programi kombiniranog učenja putem interneta); u trajanju od tjedan dana do dvije godine
 • pojedinačno odabrane e-upute o pristupu dokumentima, pitanjima unutarnjeg tržišta (npr. sloboda kretanja osoba, javna nabava itd.), zakonodavstvu o okolišu i pitanjima pravosudne suradnje
 • konferencije o novostima iz raznih pravnih područja, kao što su zakonodavstvo o okolišu i zakonodavstvo o financijskim uslugama EU-a, pitanja pravosudne suradnje i noviji trendovi u sudskoj praksi Suda EU-a.

Unutar kategorije ugovornih aktivnosti EIPA i njezin Europski centar za suce i odvjetnike u Luxembourgu specijalizirao se u sljedećim vrstama aktivnosti koje su prilagođene u skladu sa savjetima klijenata kako bi se ispunile njihove potrebe:

 • radionice koje kombiniraju učenje na temelju rješavanja problema i poduku
 • studijski posjeti, zasebni ili u kombinaciji s tečajevima izobrazbe o odabranim temama
 • prilagođene aktivnosti kombiniranog učenja
 • moduli početne izobrazbe različitog trajanja za suce, državne odvjetnike i druge sudske zaposlenike
 • radionice izobrazbe za voditelje izobrazbe, uključujući izradu materijala i priručnika za izobrazbu.

U pogledu tema, aktivnosti izobrazbe EIPA ECJL-a obuhvaćaju:

 • institucionalno pravo EU-a (i EGP-a)
 • europsko upravno pravo i temeljna prava
 • europska regulatorna pitanja kao što su zakonodavstvo o okolišu, zaštiti potrošača, sigurnosti hrane, radu i socijalno pravo
 • sva područja unutarnjeg tržišta EU-a, uključujući propise o financijskim uslugama, javnoj nabavi i tržišnom natjecanju
 • europsku i međunarodnu pravosudnu suradnju u obiteljskim, trgovačkim i drugim civilnim stvarima kao i pravosudnu suradnju i suradnju tijela za provedbu zakona u kaznenim stvarima
 • postupke i načine vođenja spora pred Sudom EU-a i Sudom EFTA-e.

Centar se specijalizirao i u aktivnostima izobrazbe i poduke čiji je cilj ojačati neovisnost pravosuđa te poboljšati organizaciju i kvalitetu pravosuđa utvrđivanjem i dijeljenjem znanja i praktičnog iskustva u sljedećim područjima:

 • uvođenje upravljanja kvalitetom u pravosudnom sektoru
 • upravljanje pravosudnim institucijama (sudovi, uredi državnog odvjetnika, institucije za pravosudnu izobrazbu)
 • analiza i evaluacija kvalitete i rezultata pravosudne izobrazbe itd.
 • etika i borba protiv korupcije
 • odnosi s javnošću te komunikacijske politike i vještine
 • uvođenje i upotreba alata e-pravosuđa

Trenutačne aktivnosti

EIPA godišnje provede između 600 i 700 aktivnosti izobrazbe, u kojima sudjeluje između 12 000 i 14 000 osoba. Od toga EIPA EJCL organizira između 110 i 130 aktivnosti izobrazbe godišnje namijenjenih navedenih ciljnim skupinama.

Broj aktivnosti izobrazbe (uključujući početnu izobrazbu i studijske posjete) u 2013. iznosio je ukupno 131

 • aktivnosti za suce, državne odvjetnike i odvjetnike u privatnoj praksi: 28
 • aktivnosti za ostala pravna zanimanja, uključujući zaposlenike sudova koji nisu suci: 3
 • aktivnosti za odvjetnike i ostale zaposlenike u javnoj upravi: 100

Broj sudionika u 2015. iznosio je ukupno 2423

 • aktivnosti za suce, državne odvjetnike i odvjetnike u privatnoj praksi: 375
 • aktivnosti za ostala pravna zanimanja, uključujući zaposlenike sudova koji nisu suci: 26
 • aktivnosti za odvjetnike zaposlene u javnoj upravi: 2022

Prosječan broj sudionika po danu u 2015. iznosio je ukupno 2

 • aktivnosti za suce, državne odvjetnike i odvjetnike u privatnoj praksi: 2
 • aktivnosti za ostala pravna zanimanja, uključujući zaposlenike sudova koji nisu suci: 4
 • aktivnosti za odvjetnike zaposlene u javnoj upravi: 2

Navedeni statistički podaci uključuju početnu izobrazbu, kontinuiranu izobrazbu, aktivnosti poduke i studijske posjete te sudionike unutar i izvan EU-a, ali ne uključuju podatke povezane s diplomskim studijskim programom Centra. Brojke se odnose i na aktivnosti s otvorenim upisom i aktivnosti koje se financiraju djelomično (npr. bespovratnim sredstvima za djelovanje Glavne uprave za pravosuđe) i u potpunosti preko ugovora koje su EU i nacionalne institucije dodijelile EIPA-i. Međutim, ne odnose se na suce i odvjetnike koji su prošli izobrazbu u okviru projekta Euromed Justice III pod vodstvom EIPA-e.

Međunarodna partnerstva i međunarodni sporazumi

EIPA je dio Europske mreže javnih uprava (Poveznica se otvara u novom prozoruEUPAN).

EIPA EJCL sklopila je bilateralne sporazume o suradnji s nacionalnim institucijama za pravosudnu izobrazbu u mnogim državama članicama EU-a i zemljama kandidatkinjama.

U okviru posebnih projekata EIPA je tijekom godina surađivala, i još uvijek surađuje, s nacionalnim institucijama za pravosudnu izobrazbu diljem Europe kao i s udruženjima raznih pravnih zanimanja na europskoj razini, npr. Vijećem javnih bilježnika Europske unije (CNUE), Europskom komorom sudskih izvršitelja (CEHJ) i Vijećem odvjetničkih komora Europe (CCBE).

Povijest

EIPA je osnovana 1981. kao neovisna neprofitna zaklada koja pruža ciljanu izobrazbu o pitanjima europskih integracija prema potrebama nacionalnih nadležnih tijela (uključujući sudstvo) država članica Europske unije i europskih institucija. Danas su članice EIPA-e 22 država članica i Norveška.

Prvi ogranak, Europski centar za suce i odvjetnike, EIPA je osnovala 1992. u Luxembourgu s posebnim ciljem pružanja izobrazbe sucima i odvjetnicima u javnom i privatnom sektoru o tumačenju i primjeni prava Zajednice, odnosno EU-a.

Europski centar za suce i odvjetnike u okviru EIPA-e prihvatio je 2012. ciljani tematski pristup prema svojim glavnim ciljnim skupinama. Aktivnosti Centra namijenjene pravosudnim djelatnicima (uključujući zaposlenike suda koji nisu suci) i drugim pravnim zanimanjima usmjerene su na pružanje prilagođenih i praktičnih programa izobrazbe te savjetovanja i poduke, a njihov je cilj pružiti ne samo teoretsko, nego i praktično znanje i dobre prakse kao i pridonijeti prekograničnoj izgradnji povjerenja.

Podaci za kontakt

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo-lux@eipa.eu

Broj zaposlenika: 15

Pravni status: neprofitna zaklada

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruInternetske stranice EIPA-e


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 12/02/2020