Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски мрежи и структури за обучение


С развитието на европейското законодателство, както и повишената мобилност на европейските граждани през изминалото десетилетие изпъкна необходимостта от постоянно обучение на практикуващите юристи на европейско ниво. Такова обучение се предоставя от няколко европейски структури, създадени с подкрепата на държавите членки, както и от няколко професионални организации, често подпомагани от европейски финансови средства.


Структури и мрежи за обучение на европейско ниво

Професионални организации, предоставящи обучения на европейско ниво

Съдебни мрежи на европейско равнище, сътрудничещи си с Европейската мрежа за съдебно обучение по отношение на европейското съдебно обучение

Структури и мрежи за обучение на европейско ниво

В зависимост от професията си и това, от което се нуждаят, практикуващите юристи могат да кандидатстват за обучение в една от структурите, представени по-долу. Освен това университетите и частни организации също предоставят много курсове за обучение.

За съдии и прокурори

Европейската мрежа за съдебно обучение — EJTN

Основана през 2000 г., Връзката отваря нов прозорецEJTN развива стандарти за обучение и учебни програми, координира обмена на съдебните обучения и програми и насърчава сътрудничеството между националните структури за обучение на съдии и прокурори в ЕС. Генералният секретариат на EJTN се намира в Брюксел, Белгия. Преглед на дейността на EJTN може да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

За всички практикуващи юристи

Академия за европейско право — ERA

Връзката отваря нов прозорецERA предлага конференции, семинари, курсове за професионално обучение и тематични дебати, разработени за всички практикуващи юристи, в различни области от правото на ЕС. ERA се намира в Трир, Германия. Преглед на дейността на Академията може да намерите Връзката отваря нов прозорецтук

Европейски институт за публична администрация — Европейски център за съдии и адвокати (EIPA)

Една от областите на дейност на Връзката отваря нов прозорецEIPA е провеждането на обучения относно правото на Европейския съюз. Тези дейности се адаптират специално към съдиите,практикуващите юристи, длъжностните лица на ЕС и на държавите членки и юристи от частния сектор. EIPA се намира в Маастрихт, Нидерландия; Люксембург; Барселона, Испания и Варшава, Полша. Преглед на дейността на EIPA може да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Професионални организации, предоставящи обучения на европейско ниво

Следните организации, представляващи практикуващите юристи на европейско равнище, организират ad hoc обучения.

Юристи, адвокати, които имат право да пледират във висшите съдилища (barristers), адвокати, които нямат право да пледират във висшите съдилища (solicitors)

Съвет на адвокатските колегии от Европейския съюз - Връзката отваря нов прозорецCCBE

Нотариуси

Съвет на нотариусите в Европейския съюз - Връзката отваря нов прозорецCNUE

Съдебни служители

Международен съюз на съдебните служители - Връзката отваря нов прозорецUIHJ

Съдебни мрежи на европейско равнище, сътрудничещи си с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) по отношение на европейското съдебно обучение

ЕМСО представлява всички национални органи за съдебно обучение в държавите членки и в това си качество е в най-добра позиция да координира и разработва нови форми на съдебно обучение. ЕМСО си сътрудничи с други съдебни мрежи на равнище ЕС, чиито цели и интереси, свързани с обучението, могат да бъдат намерени на следните страници:

 • Европейската мрежа на висшите съдебните съвети (ENCJPDF(166 Kb)en)
 • МрежатаPDF(146 Kb)en на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз
 • Асоциацията на държавните съвети и на върховните административни съдилища на Европейския съюз (ACA-EuropePDF(168 Kb)en)
 • Европейската съдебна мрежа (EJNPDF(159 Kb)en)
 • Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (EJN-CivilPDF(149 Kb)en)
 • Асоциацията на европейските административни съдии (AEAJPDF(152 Kb)en)
 • Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право (AECLJPDF(151 Kb)en)
 • Европейската асоциация на съдиите за медиация (GEMMEPDF(148 Kb)en)
 • Европейската асоциация на съдиите в трудовите съдилища (EALCJPDF(154 Kb)en)
 • Международната асоциация на съдиите по бежанско право (IARLJPDF(156 Kb)en)
 • Форумът на съдиите от Европейския съюз за околната сред а (EUFJEPDF(153 Kb)en)
 • Европейската мрежа на прокурорите за околната среда (ENPEPDF(148 Kb)en)

Докладът на проекта за 2013-2014 г. за насърчаване на сътрудничеството между ЕМСО и гореспоменатите мрежи, може да бъде намерен тук.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 12/02/2020