Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropské sítě a struktury vzdělávání


Informace o organizaci vnitrostátního vzdělávání právníků. Vzdělávací režimy v zemích EU zajišťují kvalitu a rozsah odborné přípravy.


Vzdělávací sítě a struktury na evropské úrovni

Profesní organizace zajišťující aktivity v oblasti odborné přípravy na evropské úrovni

Soudní sítě na úrovni EU spolupracující s EJTN v oblasti evropského justičního vzdělávání

Vzdělávací sítě a struktury na evropské úrovni

V závislosti na profesních a osobních potřebách se mohou odborníci v oblasti práva obrátit na některou ze struktur, které jsou zde stručně představeny. Velký počet kurzů nabízejí rovněž univerzity a soukromé vzdělávací instituce.

Pro soudce a státní zástupce

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

Síť Odkaz se otevře v novém okně.EJTN, která byla založena v roce 2000, vypracovává standardy odborné přípravy a učební osnovy, koordinuje výměny a programy v rámci justičního vzdělávání a podporuje spolupráci mezi vnitrostátními vzdělávacími strukturami pro soudce a státní zástupce. Generální sekretariát EJTN má své sídlo v Bruselu v Belgii. Souhrn činností EJTN naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Pro všechny odborníky v oblasti práva

Akademie evropského práva (ERA)

Odkaz se otevře v novém okně.ERA organizuje konference, semináře, odborné vzdělávací kurzy a politické debaty o různých oblastech práva EU, které jsou určeny všem odborníkům v oblasti práva. ERA se nachází v Trevíru v Německu. Souhrn jejích činností naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Evropský institut veřejné správy – Evropské centrum pro soudce a právníky (EIPA)

Vzdělávání v oblasti práva Evropské unie je jednou z oblastí činností Odkaz se otevře v novém okně.EIPA . Vzdělávání je šité na míru pro soudce, odborníky v oblasti práva, úředníky EU a úředníky státních správ a právníky ze soukromého sektoru. EIPA má svá centra v Maastrichtu v Nizozemsku, Lucemburku, Barceloně ve Španělsku a Varšavě v Polsku. Souhrn jejích činností naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde .

Profesní organizace zajišťující aktivity v oblasti odborné přípravy na evropské úrovni

Následující organizace zastupující odborníky v oblasti práva na evropské úrovni provádějí některé aktivity v oblasti odborné přípravy ad hoc.

Právníci, obhájci, advokáti

Rada advokátních komor a sdružení právníků Evropy – Odkaz se otevře v novém okně.CCBE

Notáři

Rada notářství Evropské unie – Odkaz se otevře v novém okně.CNUE

Soudní exekutoři

Mezinárodní unie soudních exekutorů – Odkaz se otevře v novém okně.UIHJ

Soudní sítě na úrovni EU spolupracující s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) v oblasti evropského justičního vzdělávání

EJTN sdružuje všechny vnitrostátní instituce justičního vzdělávání členských států EU a jako taková je nejvhodnějším subjektem, který bude koordinovat a dále rozvíjet justiční vzdělávání. Spolupracuje s ostatními soudními sítěmi na úrovni EU, jejichž příslušné cíle a vzdělávací zájmy jsou uvedeny v těchto informačních přehledech:

 • Evropská síť rad pro justici (ENCJPDF(166 Kb)en)
 • SíťPDF(146 Kb)en předsedů nejvyšších soudů Evropské unie
 • Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA-EuropePDF(168 Kb)en)
 • Evropská justiční síť (EJNPDF(159 Kb)en)
 • Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci (EJN-CivilPDF(149 Kb)en)
 • Asociace evropských soudců správních soudů (AEAJPDF(152 Kb)en)
 • Sdružení soudců pro evropské právo v oblasti hospodářské soutěže (AECLJPDF(151 Kb)en)
 • Evropské sdružení soudců pro mediaci (GEMMEPDF(148 Kb)en)
 • Evropské sdružení soudců pracovních soudů (EALCJPDF(154 Kb)en)
 • Mezinárodní sdružení soudců v oblasti uprchlického práva (IARLJPDF(156 Kb)en)
 • Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí (EUFJEPDF(153 Kb)en)
 • Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí (ENPEPDF(148 Kb)en)

Zprávu o projektu pro období 2013–2014 na podporu spolupráce mezi EJTN a výše uvedenými sítěmi najdete zde.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 12/02/2020