Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

In-netwerks u l-istrutturi ta' taħriġ Ewropej


Bl-iżviluppi fil-leġiżlazzjoni Ewropea u aktar mobbiltà għal ċittadini Ewropej, ħarġet ħtieġa ċara fl-aħħar deċennju għal taħriġ kontinwu għal ġuristi fil-livell Ewropew. Diversi strutturi Ewropej, stabbiliti bis-sostenn tal-Istati Membri, kif ukoll xi organizzazzjonijiet professjonali jipprovdu dan it- taħriġ, ta' spiss b'sostenn ta' ffinanzjar Ewropew.


Netwerks u strutturi ta' taħriġ fuq livell Ewropew

Organizzazzjonijiet professjonali li jorganizzaw l-attivitajiet ta' taħriġ f'livell Ewropew

Netwerks ġudizzjarji fil-livell tal-UE li jikkooperaw mal-EJTN dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew

Netwerks u strutturi ta' taħriġ fuq livell Ewropew

Skont il-ħtiġijiet professjonali u partikolari tagħhom, ġuristi jistgħu japplikaw għal struttura waħda jew strutturi oħrajn li huma ppreżentati fil-qosor hawn. Ukoll, ħafna korsijiet huma offruti minn universitajiet u fornituri ta' taħriġ privat.

Għall-imħallfin u l-prosekuturi

In-Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEJTN, li ġie stabbilit fis-sena 2000, jiżviluppa standards u kurrikuli ta' taħriġ, jikkoordina skambji u programmi ta' taħriġ ġudizzjarju u jħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-istrutturi nazzjonali ta' taħriġ tal-UE għall-imħallfin u l-prosekuturi. Is-segretarju ġenerali tal-EJTN hu bbażat f'Brussell (il-Belġju). Tista' ssib sommarju tal-attivitajiet tal-EJTN Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

Għall-ġuristikollha

L-Akkademja tad-Dritt Ewropew (ERA)

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaERA toffri konferenzi, seminars, korsijiet professjonali ta' taħriġ u dibattiti dwar politiki f'oqsma differenti tad-dritt tal-UE, imfasslin għall-ġuristi kollha. L-ERA tinsab fi Trier (il-Ġermanja). Tista' ssib sommarju tal-attivitajiet tagħha Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

L-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Imħallfin u l-Prosekuturi (EIPA)

It-taħriġ fil-liġi tal-Unjoni Ewropea hi waħda mill-oqsma ta' attività tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEIPA. It-taħriġ hu mfassal għal imħallfin, ġuristi, ċittadini u uffiċjali tal-UE u avukati tas-settur privat. L-EIPA għandu ċentri f'Maastricht (in-Netherlands), il-Lussemburgu, Barċellona (Spanja) u Varsavja (il-Polonja). Tista' ssib sommarju tal-attivitajiet tagħha Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

Organizzazzjonijiet professjonali li jorganizzaw l-attivitajiet ta' taħriġ f'livell Ewropew

Dawn l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-ġuristi f'livell Ewropew jorganizzaw xi attivitajiet ta' taħriġ fuq bażi ad hoc.

Avukati, barristers, solicitors

Il-Kunsill tal-Kmamar u tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati tal-Ewropa - Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCCBE

Nutara

Il-Kunsill tal-Kmamar tan-Nutura tal-Unjoni Ewropea - Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCNUE

Uffiċjali Ġudizzjarji

L-Unjoni Internazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji - Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUIHJ

Netwerks ġudizzjarji fil-livell tal-UE li jikkooperaw mal-EJTN dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew

L-EJTN jiġbor il-korpi nazzjonali tat-taħriġ ġudizzjarju tal-Istati Membri tal-UE u bħala tali hu fl-aħjar pożizzjoni biex jikkoordina u jiżviluppa aktar it-taħriġ ġudizzjarju. Hu jikkoopera ma’ netwerks ġudizzjarji oħra fuq livell tal-UE, liema objettivi u interessi relatati mat-taħriġ rispettivi huma ppreżentati fil-folji informattivi li ġejjin:

 • In-Netwerk Ewropew tal-Kunsilli tal-Ġudikatura (ENCJPDF(166 Kb)en)
 • In-NetwerkPDF(146 Kb)en tal-Presidenti tal-Qrati Ġudizzjarji Supremi tal-Unjoni Ewropea
 • L-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli tal-Istat u tal-Ġurisdizzjonijiet Amministrattivi Supremi tal-Unjoni Ewropea (ACA-EuropePDF(168 Kb)en)
 • In-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (EJNPDF(159 Kb)en)
 • In-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji Ċivili u Kummerċjali (EJN-CivilPDF(149 Kb)en)
 • L-Assoċjazzjoni tal-Imħallfin Amministrattivi Ewropej (AEAJPDF(152 Kb)en)
 • L-Assoċjazzjoni tal-Imħallfin Ewropej tal-Liġi tal-Kompetizzjoni (AECLJPDF(151 Kb)en)
 • L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Imħallfin għall-Medjazzjoni (GEMMEPDF(148 Kb)en)
 • L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Imħallfin tal-Qorti Industrijali (EALCJPDF(154 Kb)en)
 • L-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Imħallfin fil-Liġi dwar ir-Refuġjati (IARLJPDF(156 Kb)en)
 • Il-Forum tal-Unjoni Ewropea tal-Imħallfin għall-Ambjent (EUFJEPDF(153 Kb)en)
 • In-Netwerk Ewropew tal-Prosekuturi għall-Ambjent (ENPEPDF(153 Kb)en)

Ir-rapport tal-proġett 2013-2014 li jippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-EJTN (in-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju) u n-netwerks msemmija hawn fuq hu disponibbli hawnPDF(148 Kb)en.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 12/02/2020