Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europese netwerken en structuren voor opleiding


De ontwikkelingen in de Europese wetgeving en de toegenomen mobiliteit van de Europese burgers hebben in de afgelopen tien jaar op Europees niveau tot een duidelijke behoefte aan voortdurende bijscholing van beoefenaars van juridische beroepen geleid. Die bijscholingsactiviteiten worden, vaak met financiële Europese steun, aangeboden door diverse met steun van de lidstaten opgezette Europese structuren, en enkele beroepsorganisaties.


Opleidingsnetwerken en -structuren op Europees niveau

Beroepsorganisaties die opleidingsactiviteiten aanbieden op Europees niveau

Justitiële netwerken op EU-niveau die samenwerken met het ENJO op het gebied van Europese justitiële opleiding

Opleidingsnetwerken en -structuren op Europees niveau

Afhankelijk van hun beroep en hun specifieke behoeften kunnen beoefenaars van juridische beroepen zich tot een van de hieronder kort gepresenteerde structuren wenden. Er worden ook veel opleidingen aangeboden door universiteiten en private aanbieders van scholingen.

Voor rechters en aanklagers

Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Het in 2000 opgerichte De link wordt in een nieuw venster geopend.ENJO ontwikkelt opleidingsnormen en -leerplannen, coördineert justitiële opleidingsprogramma’s en uitwisselingen en bevordert de samenwerking tussen nationale opleidingsstructuren voor rechters en aanklagers. Het secretariaat-generaal van het ENJO bevindt zich in Brussel (België). Een overzicht van de activiteiten van het ENJO vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Voor alle beoefenaars van juridische beroepen

De Academie voor Europees recht (ERA)

De De link wordt in een nieuw venster geopend.ERA organiseert conferenties, seminars, beroepsgerichte cursussen en beleidsdebatten over verschillende aspecten van het EU-recht, afgestemd op beoefenaars van alle juridische beroepen. De ERA is gevestigd in Trier (Duitsland). Een overzicht van de activiteiten van de ERA vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Europees Instituut voor Bestuurskunde – Europees Centrum voor rechters en advocaten (EIB)

Een van de aandachtsgebieden van het De link wordt in een nieuw venster geopend.EIB is opleiding in het EU-recht. De cursussen worden afgestemd op de behoeften van rechters, beoefenaars van juridische beroepen, EU- en nationale ambtenaren en particuliere advocaten. Het EIB heeft centra in Maastricht (Nederland), Luxemburg, Barcelona (Spanje) en Warschau (Polen). Een overzicht van de activiteiten van het EIB vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Beroepsorganisaties die opleidingsactiviteiten aanbieden op Europees niveau

De volgende organisaties die op Europees niveau beoefenaars van juridische beroepen vertegenwoordigen, bieden op ad-hocbasis opleidingsactiviteiten aan.

Advocaten en juridisch raadgevers

De Raad van de balies van de Europese Unie - De link wordt in een nieuw venster geopend.CCBE

Notarissen

De Raad van notarissen van de Europese Unie - De link wordt in een nieuw venster geopend.CNUE

Deurwaarders

De Internationale beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders - De link wordt in een nieuw venster geopend.UIHJ

Justitiële netwerken op EU-niveau die samenwerken met het ENJO op het gebied van Europese justitiële opleiding

Het ENJO brengt alle nationale instanties voor justitiële opleiding van de EU-lidstaten samen en is als zodanig het best geplaatste orgaan om justitiële opleiding te coördineren en verder te ontwikkelen. Het werkt samen met andere justitiële netwerken op EU-niveau, waarvan de respectieve doelstellingen en opleidingsgerelateerde activiteiten in de volgende informatiefiches worden voorgesteld:

 • Het Europees Netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJPDF(166 Kb)en)
 • Het netwerkPDF(146 Kb)en van voorzitters van de Hoge Rechtscolleges van de Europese Unie
 • Vereniging van Raden van State en Hoogste Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA-EuropePDF(168 Kb)en)
 • Het Europees Justitieel Netwerk (EJNPDF(159 Kb)en)
 • Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (EJN-civielPDF(149 Kb)en)
 • De Vereniging van Europese bestuursrechters (AEAJPDF(152 Kb)en)
 • De Vereniging van Europese mededingingsrechters (AECLJPDF(151 Kb)en)
 • De Europese vereniging van mediationrechters (GEMMEPDF(148 Kb)en)
 • De Europese vereniging van rechters die arbeidsrechtelijke zaken behandelen (EALCJPDF(154 Kb)en)
 • De Internationale vereniging van rechters die vreemdelingenzaken behandelen (IARLJPDF(156 Kb)en)
 • Het EU-Forum van milieurechters (EUFJEPDF(153 Kb)en)
 • Europees Netwerk van openbare aanklagers die milieudelicten vervolgen (ENPEPDF(148 Kb)en)

Het verslag van het project van 2013-2014 ter bevordering van de samenwerking tussen het ENJO en de bovengenoemde netwerken is hier te raadplegen.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 11/02/2020