Euroopan koulutusfoorumi

Hakuväline, josta oikeusalan toimijat voivat etsiä EU:n oikeutta koskevaa koulutusta ja itseopiskelumateriaalia. Oikeusalan toimijat ja ammattilaiset voivat etsiä Euroopan koulutusfoorumi -sovelluksesta kursseja ja itseopiskelumateriaaleja monenlaisista aiheista.

Euroopan koulutusfoorumi on sellaisten oikeusalan toimijoiden ja ammattilaisten käyttöön tarkoitettu hakuväline, jotka haluavat kouluttautua jollakin EU:n lainsäädännön osa-alueella tai siihen liittyvissä asioissa. Oikeusalan toimijat ja ammattilaiset voivat etsiä kursseja ja itseopiskelumateriaaleja monenlaisista aiheista.

Koulutuksen järjestäjät antavat tietoa EU:ssa eri kielillä järjestämistään koulutustoimista. Euroopan komissio osallistuu foorumin toimintaan tarjoamalla käyttövalmiita koulutusmateriaaleja ja käsikirjoja, joiden laatimiseen EU on antanut taloudellista tukea.

Oikeusalan toimijat ja ammattilaiset

Euroopan koulutusfoorumilla mainostetaan useita EU:n lainsäädäntöä ja siihen liittyviä aiheita koskevia koulutusmahdollisuuksia sekä itseopiskelumateriaaleja.

Hakuja voi tehdä eri hakukenttien perusteella (esim. kurssin aihe, paikka, ajankohta, kieli ja erityisala: yksityisoikeus, julkisoikeus, rikosoikeus, perusoikeudet, oikeuskieli, etiikka tai oikeudelliset taidot).

Euroopan koulutusfoorumi

Koulutuksen järjestäjät

Foorumi on nyt kokeiluvaiheessa. Sitä voivat käyttää EU-tason koulutuksen tarjoajat, joiden asiantuntemus on tunnustettu EU:ssa. Ne saavat vuotuisia toiminta-avustuksia ja ovat mukana EU:n rahoitusohjelmissa.

Kokeiluvaiheen jälkeen komissio tutkii mahdollisuutta avata eurooppalainen koulutusfoorumi myös muille koulutuksen tarjoajille, jotta ne voivat mainostaa EU:n lainsäädäntöä tai kansallista aihetta käsittelevää kurssiaan, johon sisältyy EU:n lainsäädäntöä tai rajatylittäviä näkökohtia. Tätä varten kiinnostuneen koulutuksen tarjoajan on ensin noudatettava rekisteröitymismenettelyä, jonka kuvaus julkaistaan täällä myöhemmin.

Luettelo koulutuksen järjestäjistä:

  • Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)
  • Eurooppaoikeuden akatemia (ERA)
  • Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (European Institute of Public Administration, EIPA)
  • Yliopistollinen Eurooppa-instituutti
Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.