Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europska platforma za osposobljavanje


Alat kojim se mogu služiti pravni stručnjaci kako bi pronašli tečajeve osposobljavanja i materijale za samostalno učenje o pravu EU-a. Pravni stručnjaci mogu na Europskoj platformi za osposobljavanje pronaći tečajeve osposobljavanja i materijale za samostalno učenje o raznim temama.


Europska platforma za osposobljavanje alat je kojim se mogu služiti pravni stručnjaci koji se žele osposobljavati o bilo kojem području prava EU-a ili povezanim pitanjima. Pravni stručnjaci mogu pronaći tečajeve osposobljavanja i materijale za samostalno učenje o raznim temama.

Pružatelji usluga osposobljavanja pružaju informacije o aktivnostima osposobljavanja koje organiziraju u EU-u i na različitim jezicima. Europska komisija doprinosi platformi već pripremljenim materijalima ili priručnicima za osposobljavanje koji su izrađeni zahvaljujući financijskoj potpori EU-a.

Pravni stručnjaci

Na Europskoj platformi za osposobljavanje pronaći ćete brojne mogućnosti osposobljavanja o pravu EU-a i povezanim pitanjima te materijale za samostalno učenje.

Možete pretraživati prema različitim parametrima (kao što su tema tečaja, mjesto održavanja, datum, jezik i područje prakse: od građanskog prava, javnog prava, kaznenog prava do temeljnih prava, pravnog jezika, deontologije ili pravnih vještina).

Poveznica se otvara u novom prozoruPosjetite internetske stranice Europske platforme za osposobljavanje

Pružatelji usluga osposobljavanja

Platforma je sada u probnoj fazi i dostupna je pružateljima usluga osposobljavanja na razini EU-a, čiju je stručnost priznao EU jer su primatelji godišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje u okviru programa financiranja EU-a.

Po završetku probne faze Komisija će istražiti mogućnost davanja pristupa Europskoj platformi za osposobljavanje drugim pružateljima usluga osposobljavanja, koji bi na njoj mogli oglašavati svoje tečajeve osposobljavanja o pravu EU-a ili o nacionalnoj temi, koja je povezana s pravom EU-a ili sadržava prekogranične elemente. U tu će svrhu zainteresirani pružatelj usluga osposobljavanja morati prvo dovršiti postupak registracije, koji će biti pravodobno opisan ovdje.

Popis pružatelja usluga osposobljavanja:

  • Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)
  • Akademija europskog prava (ERA)
  • Europski institut za javnu upravu (EIPA)
  • Europski sveučilišni institut (EUI)

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020