Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.Evropská organizace vězeňských a nápravných zařízení (EuroPris)

EuroPris je evropská síťová organizace, která usnadňuje spolupráci, vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů mezi evropskými vězeňskými službami. Organizaci založilo v roce 2011 osmnáct evropských vězeňských služeb jakožto organizaci odborníků a pro odborníky. V roce 2018 tato organizace zastupuje 31 evropských vězeňských služeb, přičemž 26 těchto služeb se nachází v zemích EU. Členem organizace EuroPris se mohou stát vězeňské služby ze všech států Rady Evropy.

Organizace se zasazuje o to, aby se ve vězeňských zařízeních postupovalo profesionálně, přičemž cílem je zlepšit veřejný pořádek a bezpečnost prostřednictvím dokonalejších norem a postupů věznění v Evropě, prostřednictvím snížení recidivismu a větší profesionalitou v oblasti nápravných zařízení.

Organizace EuroPris usiluje o dosažení těchto cílů tím, že pořádá akce, jež umožňují smysluplné sdílení poznatků a zkušeností a mezi něž patří setkání odborníků, praktické semináře a konference.

EuroPris spolupracuje s širokou škálou evropských organizací působících v oblasti trestního soudnictví, mezi něž patří Odkaz se otevře v novém okně.Evropská asociace vězeňského vzdělávání (European Prison Education Association)Odkaz se otevře v novém okně.evropské akademie pro vzdělávání vězeňského personálu (European Penitentiary Training Academies)Odkaz se otevře v novém okně.Evropská organizace pro probaci (Confederation of European Probation)Odkaz se otevře v novém okně.Evropské fórum pro restorativní justici (European Forum of Restorative Justice)Odkaz se otevře v novém okně.Children of Prisoners Europe atd.

Organizace EuroPris má status pozorovatele na zasedáních Odkaz se otevře v novém okně.Rady pro penologickou spolupráci (Council for Penological Cooperation) v rámci Rady Evropy.

Další informace o předchozích a současných akcích, materiálech a prezentacích naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách EuroPris, na nichž také můžete požádat o pravidelné zasílání dvouměsíčního informačního bulletinu.

Nástroje EuroPris

EPIS

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský vězeňský informační systém (European Prison Information system –EPIS) byl založen v roce 2014 organizací EuroPris s cílem posílit transparentnost, vytváření sítí a výměnu osvědčených postupů mezi evropskými vězeňskými správami.

EPIS je navržen jako jednotné kontaktní místo, kde lze získat údaje související s věznicemi a nápravnými zařízeními v celé Evropě, jakož i odpovědi na často kladené otázky týkající se například počtu a typu věznic a vězeňské populace v daném členském státě. V nedávné době se Rada EU rozhodla používat EPIS jako výhradní nástroj pro shromažďování informací o evropských vězeňských zařízeních.

EPIS v současné době obsahuje údaje evropských vězeňských služeb a více než 550 vězeňských zařízení v celé Evropě.

KMS

Odkaz se otevře v novém okně.Systém řízení znalostí (Knowledge Management systém – KMS) je službou „odpovědi na otázky“ mezi vězeňskými správami. V současnosti obsahuje více než 1 000 odpovědí na více než stovku témat týkajících se řízení a správy věznic.

Díky systému KMS může EuroPris shromažďovat odpovědi na politické a provozní otázky z evropských jurisdikcí a zpřístupnit je na internetových stránkách pro budoucí použití.

Informace o podmínkách ve věznicích v zemích EU

EuroPris vytvořil zdroj v podobě Odkaz se otevře v novém okně.informačních přehledů o podmínkách ve věznicích. Vězni, personál a příslušné orgány tak získají přístup k informacím o věznicích ve vykonávajícím státě, což podpoří předávání vězňů na základě informovaného souhlasu.

Prostřednictvím odborné skupiny EuroPris pro rámcové rozhodnutí č. 909 byly členské státy vyzvány, aby poskytly jasné informace o podmínkách ve věznicích, jakož i přehled o tématech, jako jsou nástup do výkonu trestu, rodinné návštěvy a podmínky pro předčasné propuštění.

Formulář pro předávání vězňů

Odborná skupina při organizaci EuroPris rovněž vyvinula Odkaz se otevře v novém okně.informační formulář pro předávání vězňů, jenž je kontrolním seznamem, který vězně doprovází během předávání mezi jednotlivými jurisdikcemi. Tento dokument vydaný vysílajícím státem obsahuje základní osobní údaje, jakož i údaje o odsouzení, dále zdravotní údaje a údaje o rizicích a předání. Uvedený formulář (a případné přílohy) je vykonávajícímu státu doručen během předání vězně.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 30/10/2018