Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.Den europæiske fængselssamarbejdsorganisation (EuroPris)

EuroPris er et europæisk netværk af organisationer, som fremmer samarbejde, gensidig læring og udveksling af god praksis mellem europæiske fængselsvæsener. Organisationen blev oprettet i 2011 af 18 europæiske fængselsvæsener som en organisation af og for fagfolk. I 2018 repræsenterer organisationen 31 europæiske Fængselsvæsener, hvoraf 26 er fra EU-lande. Fængselsvæsener fra alle Europarådets stater kan blive medlem af EuroPris.

Organisationen ønsker at fremme professionel fængselspraksis (Promotion of Professional Prison Practice) for at forbedre borgernes sikkerhed ved hjælp af bedre afsoningsstandarder og praksis i Europa gennem begrænsning af recidiv og mere professionel indsats i forbindelse med afsoningen.

EuroPris arbejder på at opnå disse mål med tilrettelæggelsen af arrangementer, der giver mulighed for en meningsfuld udveksling af erfaringer, såsom møder med deltagelse af sagkyndige på området, workshopper og konferencer.

EuroPris samarbejder med en lang række europæiske organisationer, der beskæftiger sig med strafferetlige spørgsmål, såsom Link åbner i nyt vindueEuropean Prison Education AssociationLink åbner i nyt vindueEuropean Penitentiary Training AcademiesLink åbner i nyt vindueConfederation of European ProbationLink åbner i nyt vindueEuropean Forum of Restorative JusticeLink åbner i nyt vindueChildren of Prisoners Europe mv.

EuroPris har observatørstatus i Europarådets udvalg for kriminalpolitisk samarbejde (Link åbner i nyt vindueCouncil for Penological Cooperation).

Yderligere oplysninger om tidligere og aktuelle arrangementer, materiale og præsentationer findes på Link åbner i nyt vindueEuroPris hjemmeside, hvor du også kan tegne abonnement på det nyhedsbrev, der sendes ud hver anden måned.

EuroPris værktøjer

EPIS

Det europæiske fængselsinformationssystem (Link åbner i nyt vindueEuropean Prison Information System (EPIS) blev oprettet af EuroPris i 2014 for at skabe øget transparens, netværkssamarbejde og udveksling af bedste praksis mellem de europæiske fængselsvæsener.

EPIS er udformet som en kvikskranke til brug for videregivelse af oplysninger vedrørende fængsler og andre lignende institutioner i hele Europa og for at give svar på de hyppigst stillede spørgsmål, f.eks. om hvor mange fængsler, hvilke typer fængsler og indsatte man har i en given medlemsstat. For nylig har Rådet for Den Europæiske Union besluttet at anvende EPIS-platformen som det eneste redskab til at indhente oplysninger om europæiske fængsler.

EPIS råder på nuværende tidspunkt over oplysninger fra fængselsvæsener i Europa og fra 550 fængsler i hele Europa.

KMS

Vidensdelingsordningen (Link åbner i nyt vindueKnowledge Management System - KMS) er en spørgsmål-og-svar-tjeneste mellem de forskellige fængselsadministrationer, der for tiden indeholder over 1000 svar på over 100 emner vedrørende fængselsforvaltning.

Takket være KMS kan EuroPris samle reaktioner på politiske og operationelle spørgsmål fra europæiske jurisdiktioner og gøre dem tilgængelige på hjemmesiden til senere brug.

Oplysninger om fængselsforholdene i EU's medlemsstater

For at give de indsatte, personalet og de kompetente myndigheder adgang til oplysninger om fængsler i fuldbyrdelsesstaten og understøtte et informeret samtykke til en overførsel har EuroPris udfærdiget en række Link åbner i nyt vinduefaktablade om fængselsforhold.

Medlemsstaterne er via EuroPris' ekspertgruppe vedrørende rammeafgørelse 909 blevet bedt om at give klare oplysninger om fængselsforholdene og en oversigt over forskellige emner såsom induktionsprocedurer, familiebesøg og prøveløsladelsesordninger.

Fangeoverførselsformular

EuroPris' ekspertgruppe har også udviklet en Link åbner i nyt vinduefangeoverførselsformular, der er en tjekliste til brug for overførsel af indsatte mellem de forskellige lande. Dokumentet forsynes af den udsendende stat med grundlæggende personlige oplysninger, herunder om strafudmålingen, lægelige oplysninger, risici og nærme oplysninger om overførslen. Formularen (med eventuelle bilag) følger med den indsatte til fuldbyrdelsesstaten.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 30/10/2018