Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.Ευρωπαϊκή οργάνωση φυλακών και σωφρονιστικών υπηρεσιών (EuroPris)

Η EuroPris είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που διευκολύνει τη συνεργασία, την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών των ευρωπαϊκών σωφρονιστικών υπηρεσιών. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2011 από 18 ευρωπαϊκές σωφρονιστικές υπηρεσίες, αποτελείται από τους επαγγελματίες του κλάδου και εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Έως το 2018 η οργάνωση αυτή εκπροσωπεί 31 ευρωπαϊκές σωφρονιστικές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 26 από χώρες της ΕΕ. Υπηρεσίες φυλακών από όλα τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούν να γίνουν μέλος της EuroPris.

Η οργάνωση προωθεί τις επαγγελματικές σωφρονιστικές πρακτικές με σκοπό να βελτιωθεί η δημόσια ασφάλεια μέσω της βελτίωσης των συνθηκών και των πρακτικών κράτησης στην Ευρώπη, μέσω της μείωσης της υποτροπής και μέσω του αυστηρού επαγγελματισμού στον σωφρονιστικό τομέα.

Η EuroPris επιδιώκει την επίτευξη αυτών των στόχων με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που επιτρέπουν την ουσιαστική ανταλλαγή, όπως συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, εργαστήρια και διασκέψεις.

Η EuroPris συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, όπως η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροEuropean Prison Education Association (Ευρωπαϊκή ένωση για την κατάρτιση κρατουμένων), οι Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροEuropean Penitentiary Training Academies (Ευρωπαϊκές ακαδημίες κατάρτισης σωφρονιστικών υπαλλήλων), η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροConfederation of European Probation (Συνομοσπονδία ευρωπαϊκής μετασωφρονιστικής μέριμνας), το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροEuropean Forum of Restorative Justice (Ευρωπαϊκό φόρουμ αποκαταστατικής δικαιοσύνης), τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροChildren of Prisoners Europe (Παιδιά των φυλακισμένων στην Ευρώπη), και άλλες.

Η EuroPris έχει το καθεστώς του παρατηρητή στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο για την ποινική συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παλαιότερες και τρέχουσες εκδηλώσεις, υλικό και παρουσιάσεις επισκεφθείτε τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο EuroPris όπου μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στον κατάλογο συνδρομητών του διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου.

Εργαλεία της EuroPris

EPIS

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Φυλακών (EPIS) δημιουργήθηκε το 2014 με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών σωφρονιστικών διοικητικών υπηρεσιών.

Το EPIS σχεδιάστηκε ως υπηρεσία μίας στάσης για τα δεδομένα που αφορούν τις φυλακές και τα σωφρονιστικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και για την παροχή απαντήσεων σε κοινά ερωτήματα, π.χ. πόσες φυλακές, τι είδους φυλακές και ποιος είναι ο πληθυσμός κρατουμένων σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Πρόσφατα, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το EPIS ως αποκλειστικό εργαλείο για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές σωφρονιστικές εγκαταστάσεις.

Επί του παρόντος το EPIS περιέχει δεδομένα που προέρχονται από ευρωπαϊκές σωφρονιστικές υπηρεσίες και από 550 σωφρονιστικές εγκαταστάσεις και άνω σε ολόκληρη την Ευρώπη.

KMS

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύστημα διαχείρισης γνώσης (KMS) είναι μια υπηρεσία ερωτήσεων και απαντήσεων μεταξύ των σωφρονιστικών διοικητικών υπηρεσιών, η οποία επί του παρόντος περιλαμβάνει πάνω από 1000 απαντήσεις σχετικά με πάνω από 100 θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των φυλακών.

Χάρη στο KMS, το EuroPris μπορεί να συλλέγει απαντήσεις σχετικά με θέματα πολιτικής και επιχειρησιακά θέματα από ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και τα δημοσιοποιεί στον δικτυακό τόπο για μελλοντική αναφορά.

Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές στις χώρες της ΕΕ

Προκειμένου να επιτρέπεται σε κρατούμενους, στο προσωπικό και τις αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις φυλακές στο κράτος μέλος εκτέλεσης και να υποστηρίζεται η συνειδητή συγκατάθεση για μεταφορά, η EuroPris δημιούργησε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδελτία πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές.

Η EuroPris μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την απόφαση-πλαίσιο 909, ζήτησε από τα κράτη μέλη να παράσχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κράτησης καθώς και μια επισκόπηση των θεμάτων, όπως είναι οι διαδικασίες ενημέρωσης για την ένταξη, οι οικογενειακές επισκέψεις και τα μέτρα πρόωρης αποφυλάκισης.

Έντυπο πληροφοριών για τη μεταφορά κρατουμένων

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της EuroPris ανέπτυξε επίσης ένα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροέντυπο πληροφοριών για τη μεταφορά κρατουμένων, πρόκειται για έναν κατάλογο ελέγχου που συνοδεύει τη μεταφορά κρατουμένων μεταξύ των χωρών. Το έγγραφο εκδίδεται από το αποστέλλον κράτος με βασικά προσωπικά και ιατρικά στοιχεία, καθώς στοιχεία για την ποινή, τους κινδύνους και τη μεταφορά. Το έντυπο (και προαιρετικά τα συννημένα) συνοδεύει τον κρατούμενο κατά τη μεταφορά στο κράτος εκτέλεσης.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018