Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.Euroopan vankilaviranomaisten yhteistyöjärjestö EuroPris

EuroPris (European Organisation of Prison and Correctional Services) on vuonna 2011 perustettu järjestö, jonka tarkoituksena on edistää vankilaviranomaisten yhteistyötä, vastavuoroista oppimista ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Jäseninä oli alun perin 18 eurooppalaista vankilaviranomaista. Vuonna 2018 jäseniä on 31, joista 26 eri EU-maista. Järjestöön voivat liittyä kaikki Euroopan neuvoston jäsenmaiden vankilaviranomaiset.

Järjestön tavoitteisiin kuuluu mm. ammattimaisten vankilakäytäntöjen edistäminen, jotta voidaan parantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta kehittämällä vankilaoloja koskevia normeja ja käytäntöjä Euroopassa sekä vähentää rikoksen uusimista.

EuroPris edistää näitä tavoitteita järjestämällä erilaisia tapahtumia, asiantuntijakokouksia, työpajoja ja konferensseja, joissa alan toimijolla on tilaisuus vaihtaa kokemuksia.

EuroPris tekee yhteistyötä mm. seuraavien rikosoikeuden alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen kanssa: vankien koulutuksesta huolehtivat Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropean Prison Education Association ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropean Penitentiary Training Academies, ehdonalaiseen vapauteen liittyviä kysymyksiä käsittelevä Linkki avautuu uuteen ikkunaanConfederation of European ProbationLinkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan restoratiivisen oikeuden foorumi ja vankien lasten etujärjestö Linkki avautuu uuteen ikkunaanChildren of Prisoners Europe.

EuroPris osallistuu tarkkailijana Euroopan neuvoston Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikosopillisen yhteistyön työryhmään.

Lisätietoja aiemmista ja tulevista tapahtumista, tiedotusmateriaalia ja esitelmiä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroPris-järjestön verkkosivuilla. Sieltä voi myös tilata kahdesti kuussa julkaistavan tiedotuslehden.

EuroPrisin työvälineet

EPIS

EuroPris perusti vuonna 2014 Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan vankilatietojärjestelmän (EPIS), jonka tarkoituksena on lisätä avoimuutta, verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa Euroopan vankilaviranomaisten kesken.

EPIS tarjoaa keskitetysti tietoa vankiloista ja rangaistusmuodoista eri puolilla Eurooppaa. Sieltä löytyy vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka koskevat esim. vankiloiden ja vankien lukumäärää tietyssä jäsenvaltiossa tai sitä, minkätyyppisiä vankiloita tietyssä jäsenvaltiossa on. EU:n neuvosto on äskettäin päättänyt koota kaikki Euroopan vankeinhoitolaitoksia koskevat tiedot EPIS-tietojärjestelmään.

Tällä hetkellä järjestelmä sisältää tietoa Euroopan vankeinhoitolaitoksista ja yli 550 vankilasta eri puolilla Eurooppaa.

KMS

KMS eli Linkki avautuu uuteen ikkunaanKnowledge Management System on vankilaviranomaisille tarkoitettu tiedonhallintajärjestelmä, johon on koottu yli 1 000 vastausta yli sadasta vankilahallintoon liittyvästä aiheesta.

Sen avulla EuroPris voi kerätä Euroopan eri oikeudenkäyttöalueilta vastauksia vankilahallintoa koskeviin periaatteellisiin ja operatiivisiin kysymyksiin ja julkaista ne sivustollaan.

Tietoja vankilaoloista EU-maissa

EuroPris on laatinut Linkki avautuu uuteen ikkunaantietosivuja vankilaoloista, jotta tuomitut, vankiloiden henkilöstö ja toimivaltaiset viranomaiset saisivat tietoa vankilaoloista rangaistuksen täytäntöönpanosta vastaavassa maassa.

Puitepäätöstä 909 käsittelevä EuroPris-asiantuntijaryhmä on pyytänyt jäsenvaltioilta selkeää tietoa vankilaoloista ja yleisesittelyjä mm. vankien perehdyttämisestä vankilaoloihin, perhevierailuista ja ennenaikaista vapauttamista koskevista järjestelyistä.

Vankien siirtämistä koskeva tietolomake

EuroPris-asiantuntijaryhmä on myös laatinut Linkki avautuu uuteen ikkunaanvankien siirtämistä koskevan tietolomakkeen. Se on tarkistuslista, joka seuraa vankia, kun hänet siirretään oikeudenkäyttöalueelta toiselle. Lähettävä maa laatii tämän asiakirjan, jossa on vangin henkilötiedot, tiedot tuomiosta ja tarvittavat lääketieteelliset tiedot, tiedot vankeihin liittyvistä riskeistä sekä siirtoa koskevat tiedot. Lomake ja sen mahdolliset liitteet siirtyvät vangin mukana tuomion täytäntöönpanosta vastaavaan maahan.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 30/10/2018