Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.Europska organizacija za zatvorske i penalne sustave (EuroPris)

EuroPris je europska mreža organizacija koja omogućuje suradnju, uzajamno učenje i razmjenu dobre prakse između europskih zatvorskih sustava. Organizaciju je 2011. osnovalo 18 europskih zatvorskih uprava kao organizaciju za međusobnu potporu. U EuroPrisu 2018. sudjeluje 31 europski zatvorski sustav, od čega njih 26 iz država članica EU-a. Zatvorski sustavi iz svih država Vijeća Europe mogu biti članovi EuroPrisa.

Svrha je EuroPrisa promicati stručne penalne prakse kako bi se poboljšala javna sigurnost uvođenjem boljih standarda i prakse pritvora u Europi, smanjenjem recidivizma i poboljšanjem profesionalnosti u penalnim sustavima.

EuroPris radi na ostvarivanju tih ciljeva organiziranjem događanja za smislenu razmjenu informacija, kao što su stručni sastanci, radionice i konferencije.

EuroPris surađuje s brojnim europskim organizacijama u području kaznenog pravosuđa kao što su  Poveznica se otvara u novom prozoruEuropsko udruženje za zatvorsko obrazovanjePoveznica se otvara u novom prozoruEuropsko udruženje centara za izobrazbu službenika zatvorskih sustavaPoveznica se otvara u novom prozoruKonfederacija europskih probacijskih službiPoveznica se otvara u novom prozoruEuropski forum za restorativnu pravduPoveznica se otvara u novom prozoruDjeca zatvorenika Europe i mnoge druge.

EuroPris ima status promatrača u Poveznica se otvara u novom prozoruVijeću penološke suradnje Vijeća Europe.

Za više informacija o prošlim i budućim događanjima, materijale i prezentacije posjetite Poveznica se otvara u novom prozoruinternetske stranice EuroPrisa, gdje se možete i pretplatiti na dvomjesečni bilten.

Alati EuroPrisa

EPIS

EuroPris je 2014. uspostavio Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski informacijski sustav o zatvorima (EPIS) kako bi se poboljšale transparentnost, umreženost i razmjena najboljih praksi među europskim zatvorskim upravama.

EPIS je osmišljen kao jedinstvena kontaktna točka za podatke koji se odnose na zatvore i kaznionice diljem Europe i koja će pružati odgovore na najčešća pitanja, npr. koliko je zatvora u nekoj državi članici te kakve vrste zatvora i zatvorske populacije postoje. Vijeće EU-a nedavno je odlučilo upotrebljavati EPIS kao jedini alat za prikupljanje informacija o europskim zatvorskim ustanovama.

EPIS trenutačno sadržava podatke europskih zatvorskih uprava i više od 550 zatvorskih ustanova diljem Europe.

KMS

Poveznica se otvara u novom prozoruSustav upravljanja znanjem (KMS) je usluga pitanja i odgovora zatvorskih uprava, koja trenutačno sadržava više od 1000 odgovora podijeljenih u više od stotinu tema povezanih s upravljanjem zatvorima.

Zahvaljujući KMS-u EuroPris prikuplja odgovore na politička i operativna pitanja iz europskih jurisdikcija i stavlja ih na raspolaganje na internetskoj stranici za buduće potrebe.

Informacije o zatvorskim uvjetima u državama članicama

Kako bi zatvorenicima, zatvorskom osoblju i nadležnim tijelima omogućio da pristupe informacijama o zatvorima u državi izvršenja i podržao informirani pristanak za premještanje, EuroPris je izradio Poveznica se otvara u novom prozoruinformativne članke o zatvorskim uvjetima.

Stručna skupina EuroPrisa za Okvirnu odluku 909 zamolila je države članice da daju jasne informacije o zatvorskim uvjetima i nizu tema kao što su postupci uvođenja, obiteljski posjeti i uređenje prijevremenog puštanja na slobodu.

Obrazac o premještanju zatvorenika

Stručna skupina EuroPrisa izradila je i Poveznica se otvara u novom prozoruObrazac o premještanju zatvorenika, kontrolni popis za praćenje zatvorenika pri premještanju iz jedne jurisdikcije u drugu. Dokument koji izdaje država pošiljateljica sadržava osnovne osobne podatke, podatke o presudi i medicinske pojedinosti, opasnosti i pojedinosti o premještanju. Obrazac (s mogućim privicima) putuje sa zatvorenikom u državu izvršenja.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 30/10/2018