Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.Europos kalėjimų ir pataisos tarnybų organizacija (EUROPRIS)

EUROPRIS – Europos tinklas, padedantis užtikrinti Europos kalėjimų tarnybų bendradarbiavimą, tarpusavio mokymąsi ir keitimąsi gerąja patirtimi. 2011 m. šią šio sektoriaus darbuotojus vienijančią organizaciją įkūrė 18 Europos kalėjimų tarnybų. Iki 2018 m. organizacija jau atstovavo 31 Europos kalėjimų tarnybai, iš kurių 26 priklauso ES valstybėms narėms. EUROPRIS nare gali tapti bet kurios Europos Tarybai priklausančios šalies kalėjimų tarnyba.

Ši organizacija remia profesinę kalėjimų veiklą siekdama tobulinti kalinimo Europoje standartus ir veiklą, mažinti recidyvą, skatinti kalinimo sektoriaus darbuotojų profesionalumą ir taip didinti viešąją saugą ir saugumą.

Siekdama šių tikslų EUROPRIS organizuoja įvairią, prasmingai keistis patirtimi leidžiančią veiklą, kaip antai ekspertų susitikimus, seminarus ir konferencijas.

EUROPRIS bendradarbiauja su daugybe baudžiamosios justicijos srityje veiklą plėtojančių Europos organizacijų, kaip antai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos kalėjimų švietimo asociacijaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos kalėjimų darbuotojų mokymo akademijų tinkluNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Europos probacijos konfederacijaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos atkuriamojo teisingumo forumuNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasorganizacija „Children of Prisoners Europe“ ir daugeliu kitų.

EUROPRIS stebėtojo teisėmis dalyvauja Europos Tarybos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendradarbiavimo penitencinės teisės srityje tarybos veikloje.

Išsamesnė informacija apie įvykusius ir vykstančius renginius, medžiaga ir pristatymai skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEUROPRIS svetainėje, kurioje galite užsiprenumeruoti du kartus per mėnesį leidžiamą informacinį biuletenį.

EUROPRIS priemonės

EPIS

Siekdama didinti Europos kalėjimų administracijų veiklos skaidrumą, skatinti jų tinklų veiklą ir keitimąsi geriausia patirtimi, 2014 m. EUROPRIS sukūrė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos kalėjimų informacinę sistemą (EKIS).

EKIS, kurios veikimas pagrįstas vieno langelio principu, galima susipažinti su duomenimis apie kalėjimų ir pataisos sektorius ir su atsakymais į dažnai užduodamus klausimus, kaip antai apie kalėjimų konkrečioje valstybėje narėje skaičius, jų rūšis ir kalinių skaičių. Neseniai Europos Sąjungos Taryba nusprendė EKIS panaudoti konkrečiai funkcijai – kaupti joje informaciją apie Europos kalėjimų įstaigas.

Šiuo metu EKIS saugomi duomenys apie Europos kalėjimų paslaugas ir daugiau kaip 550 kalėjimo įstaigų visoje Europoje.

ŽVS

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽinių valdymo sistema (ŽVS) – joje kaupiami kalėjimų administracijų atsakymai į klausimus; šiuo metu sistemoje yra virš 1 000 atsakymų, susijusių su daugiau nei 100 temų kalėjimų valdymo klausimais.

EUROPRIS, naudodamasis ŽVS, gali kaupti Europos teismų institucijų atsakymus į klausimus politikos ir veiklos klausimais, juos skelbti interneto svetainėje ir jais vėliau remtis.

Informacija apie kalinimo sąlygas ES šalyse.

Siekdama sudaryti sąlygas kaliniams, darbuotojams ir kompetentingoms institucijoms susipažinti su informacija apie nuosprendį vykdančios valstybės kalėjimus ir padėti išduoti pagrįstą sutikimą dėl perdavimo, EUROPRIS parengė priemonę – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinformacijos apie kalinimo sąlygas formas.

Pasitelkus EUROPRIS ekspertų grupę dėl Pamatinio sprendimo Nr. 909, valstybės narės buvo paprašytos pateikti aiškią informaciją apie kalinimo sąlygas ir aprašyti tokius dalykus kaip priėmimo procedūra, šeimos lankymas ir ankstyvo paleidimo tvarka.

Informacijos apie kalinių perdavimą forma

EUROPRIS ekspertų grupė taip pat parengė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinformacijos apie kalinių perdavimą formą, t. y. kontrolinį sąrašą, naudojamą tuo atveju, kai į kalinių perdavimą įtrauktos kelios jurisdikcijos. Šį dokumentą išduoda siunčiančioji valstybė, ir jame pateikiami duomenys apie asmenį, nuosprendį, sveikatos klausimus, rizikos veiksnius ir perdavimą. Forma, įskaitant neprivalomus priedus, turi būti siunčiama ten, kur ir kalinys, – į nuosprendį vykdančią valstybę.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 30/10/2018