Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.Eiropas Cietumu un labošanas dienestu organizācija (EuroPris)

EuroPris ir Eiropas tīklorganizācija, kas veicina Eiropas cietumu dienestu sadarbību, savstarpēju apmācību un paraugprakses apmaiņu. Organizāciju 2011. gadā izveidoja 18 Eiropas cietumu dienesti kā organizāciju profesionāļiem šajā jomā. 2018. gadā organizācija pārstāv jau 31 Eiropas cietumu dienestus, tostarp no 26 ES dalībvalstīm. EuroPris organizācijā var iestāties jebkuras Eiropas Padomes dalībvalsts cietumu dienesti.

Organizācija iestājas par ieslodzījuma vietu profesionālās prakses popularizēšanu nolūkā Eiropā izveidot drošu sabiedrisko vidi un pilnveidot sabiedrības drošību, uzlabojot aizturēšanas standartus un praksi, panākot atkārtotu nodarījumu mazināšanos un uzlabojot profesionalitāti noziedznieku labošanas jomā.

EuroPris strādā pie tā, lai sasniegtu šos mērķus, organizējot pasākumus, kas dod iespēju īstenot jēgpilnu pieredzes apmaiņu, piemēram, ekspertu sanāksmes, darbseminārus un konferences.

EuroPris sadarbojas ar daudzām Eiropas organizācijām, kas aktīvi darbojas krimināltiesību jomā, piemēram, ar Saite atveras jaunā logāEiropas Cietumu izglītības apvienību (European Prison Education Association), Saite atveras jaunā logāEiropas Brīvības atņemšanas iestāžu apmācības akadēmijām (European Penitentiary Training Academies), Saite atveras jaunā logāEiropas Probācijas konfederāciju (Confederation of European Probation), Saite atveras jaunā logāAtjaunojošās justīcijas Eiropas forumu (European Forum of Restorative Justice) un “Saite atveras jaunā logāChildren of Prisoners Europe”.

EuroPris ir novērotāja statuss Eiropas Padomes Saite atveras jaunā logāPenoloģijas sadarbības padomē (Council for Penological Cooperation).

Lai iegūtu papildu informāciju par līdzšinējiem un pašreizējiem notikumiem, materiāliem un prezentācijām, lūdzam apmeklēt Saite atveras jaunā logāEuroPris tīmekļvietni, kurā iespējams arī reģistrēties reizi divos mēnešos iznākoša ziņu biļetena abonēšanai.

EuroPris rīki

ECIS

EuroPris 2014. gadā izveidoja Saite atveras jaunā logāEiropas cietumu informācijas sistēmu (ECIS), lai uzlabotu pārredzamību, sadarbību un paraugprakses apmaiņu starp Eiropas cietumu administrācijām.

ECIS ir paredzēta kā vienas pieturas aģentūra attiecībā uz datiem saistībā ar cietumiem un labošanas iestādēm visā Eiropā, un caur to tiks sniegtas atbildes uz parasti uzdotajiem jautājumiem, piemēram, par to, cik un kādi cietumi ir attiecīgajā dalībvalstī un kāds ir ieslodzīto skaits. Nesen ES Padome nolēma izmantot ECIS kā vienīgo rīku, kas apkopos informāciju par Eiropas cietumu iestādēm.

ECIS pašlaik ietver datus par Eiropas cietumu dienestiem un vairāk nekā 550 ieslodzījuma vietām visā Eiropā.

ZPS

starp cietumu pārvaldēm, kas pašlaik satur vairāk nekā 1000 atbildes uz 100 + tematiem, kas saistīti ar cietumu pārvaldību.// Saite atveras jaunā logāZināšanu pārvaldības sistēma (ZPS) ir cietumu administrāciju informācijas (jautājumu un atbilžu) pakalpojums, kas pašlaik ietver vairāk nekā 1000 atbildes par vairāk nekā 100 tematiem saistībā ar cietumu pārvaldību.

Pateicoties ZPS, EuroPris var apkopot atbildes no Eiropas valstīm par politikas un darbības jautājumiem un darīt tos pieejamus tīmekļvietnē, lai turpmāk interesenti varētu ar tām iepazīties.

Informācija par apstākļiem ES valstu cietumos

Lai ieslodzītās personas, darbinieki un kompetentās iestādes varētu piekļūt informācijai par cietumiem attiecīgajās izpildvalstīs un lai dotu iespēju sagatavot informētu piekrišanu pārvietošanai, EuroPris ir izveidojis Saite atveras jaunā logāinformācijas lapas par ieslodzījuma apstākļiem.

Ar Pamatlēmumu 909 saistītā EuroPris ekspertu grupa ir pāradresējusi dalībvalstīm lūgumu sniegt skaidru informāciju par ieslodzījuma apstākļiem un pārskatu par tādiem tematiem kā ievadprocedūras, ģimenes apciemojumi un pirmstermiņa atbrīvošanas kārtība.

Ieslodzīto pārvietošanas informācijas veidlapa

EuroPris ekspertu grupa ir izveidojusi arī Saite atveras jaunā logāieslodzīto pārvietošanas informācijas veidlapu, kas ietver pārbaudes sarakstu un kas kopā ar ieslodzīto tiek nosūtīta starpvalstu pārvietošanas procedūras ietvaros. Dokumentu izdod nosūtītājvalsts, un tajā norāda pamatziņas par personu, viņai piespriestajiem sodiem, veselības stāvokli, riskiem un papildu ziņas par pārvietošanu. Veidlapa (un fakultatīvie pielikumi) kopā ar ieslodzīto tiek nosūtīta uz izpildvalsti.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 30/10/2018