Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.Europejska Organizacja Służby Więziennej i Kuratorskiej (EuroPris)

EuroPris jest europejską organizacją sieciową, która ułatwia współpracę i wzajemne uczenie się europejskich służb więziennych oraz wymianę dobrych praktyk przez te służby. Organizacja została założona w 2011 r. przez 18 podmiotów należących do europejskich służb więziennych jako organizacja profesjonalistów, której zadaniem jest działalność na rzecz tych służb. Wg stanu na 2018 r. organizacja ta reprezentuje 31 europejskich służb więziennych, z których 26 pochodzi z państw UE. Do EuroPris mogą przystąpić służby więzienne ze wszystkich państw należących do Rady Europy.

Organizacja propaguje stosowanie profesjonalnych praktyk w zakładach karnych w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego – dzięki standardom i praktykom osadzania w zakładach karnych w Europie – w drodze ograniczania recydywy i zwiększonego profesjonalizmu służby więziennej i kuratorskiej.

Na potrzeby realizacji tych celów EuroPris organizuje wydarzenia pozwalające na wymianę doświadczeń, takie jak spotkania ekspertów, warsztaty i konferencje.

EuroPris współpracuje z wieloma organizacjami europejskimi, które są aktywne w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, takimi jak Link otworzy się w nowym oknieEuropejskie Stowarzyszenie Edukacji WięziennejLink otworzy się w nowym oknieSieć Europejskich Akademii Szkolenia Służb PenitencjarnychLink otworzy się w nowym oknieOrganizacja Europejskich Służb Probacyjnych Link otworzy się w nowym oknieEuropejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej Link otworzy się w nowym oknie Dzieci Więźniów Europy, oraz szereg innych podmiotów.

EuroPris przysługuje status obserwatora w Link otworzy się w nowym oknieRadzie Współpracy Penalnej (PC-CP) Rady Europy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakończonych i obecnie planowanych wydarzeń, materiałów i prezentacji należy zapoznać się ze Link otworzy się w nowym okniestroną internetową EuroPris, na której można dokonać subskrypcji dwumiesięcznika EuroPris.

Narzędzia EuroPris

Europejski system informacji o więziennictwie

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski system informacji o więziennictwie został stworzony przez EuroPris w 2014 r. na potrzeby wzmocnienia przejrzystości, utworzenia sieci europejskich służb więziennych i wymiany najlepszych praktyk między tymi służbami.

EPIS został zaprojektowany jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie danych dotyczących zakładów karnych i działań kuratorskich w Europie. Ma on również udzielać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, np. o liczbę więzień, rodzaje więzień i populację więzienną w poszczególnych państwach członkowskich. Ostatnio, Rada Unii Europejskiej zadecydowała, by wykorzystywać EPIS jako jedynie narzędzie gromadzenia informacji na temat europejskich zakładów karnych.

EPIS zawiera obecnie dane dotyczące europejskich służb więziennych i ponad 550 zakładów karnych w całej Europie.

System zarządzania wiedzą

Link otworzy się w nowym oknieSystem zarządzania wiedzą (KMS) jest serwisem informacyjnym (Q&A) dla służb więziennych, obecnie zawierającym ponad 1000 odpowiedzi dotyczących ponad 100 zagadnień związanych z zarządzaniem więziennictwem.

Dzięki systemowi zarządzania wiedzą, EuroPris może gromadzić odpowiedzi dotyczące polityki i zagadnień praktycznych z różnych europejskich systemów sądowych i publikować je na stronie internetowej do wglądu.

Informacja na temat warunków panujących w zakładach karnych w państwach Unii Europejskiej

Aby umożliwić więźniom, personelowi i właściwym organom dostęp do informacji o zakładach karnych w państwie wykonującym i wspomagać w udzielaniu świadomej zgody na przekazanie, EuroPris stworzył bazę Link otworzy się w nowym okniearkuszy informacyjnych o warunkach panujących w zakładach karnych.

Za pośrednictwem grupy eksperckiej EuroPris ds. decyzji ramowej 909 państwa członkowskie zostały poproszone o udostępnienie jasnych informacji o warunkach panujących w zakładach karnych i o sprawozdanie na temat kwestii takich jak procedury wstępne, wizyty rodzinne i przedterminowe zwolnienia.

Formularz informacyjny dotyczący przekazania więźnia

Grupa ekspercka EuroPris opracowała również  Link otworzy się w nowym oknieformularz informacyjny dotyczący przekazania więźnia – listę kontrolną stosowaną podczas przekazywania więźnia do innego systemu sądowego. Dokument jest wydawany przez państwo przekazujące i zawiera podstawowe dane osobowe, informacje na temat skazania, dane medyczne oraz informacje na temat ryzyka i przekazania. Formularz (i fakultatywne załączniki) zostają przekazane państwu wykonującemu wraz z więźniem.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2018