EuroPris

Această pagină conține informații privind instituțiile penitenciare și fișe informative privind condițiile de detenție, întocmite de autoritățile statelor membre și destinate practicienilor care execută MEA și alte instrumente de recunoaștere reciprocă.

Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale (EuroPris)

EuroPris este o organizație europeană care facilitează cooperarea, învățarea reciprocă și schimburile de bune practici în domeniul serviciilor penitenciare europene. Organizația a fost înființată în 2011 de către 18 servicii penitenciare europene ca o structură formată din practicieni, pentru practicieni. În 2018, organizația reprezintă 31 de servicii penitenciare europene, din care 26 sunt din state membre ale UE. Pot deveni membri ai EuroPris serviciile penitenciare din statele care sunt membre ale Consiliului Europei.

Organizația vizează promovarea practicilor profesionale în penitenciare pentru a îmbunătăți siguranța și securitatea publică prin standarde și practici de detenție îmbunătățite în Europa, prin reducerea recidivei și printr-un profesionalism sporit în domeniul corecțional.

EuroPris depune eforturi pentru a realiza aceste obiective organizând evenimente care permit efectuarea de veritabile schimburi, cum ar fi reuniuni ale experților, ateliere de lucru și conferințe.

EuroPris cooperează cu un număr mare de organizații europene active în domeniul justiției penale, cum ar fi, printre altele, Asociația Europeană pentru Educație în PenitenciareRețeaua Europeană a Academiilor de Formare a Personalului din PenitenciareConfederația Europeană privind ProbațiuneaForumul European pentru Justiție Restaurativă sau Children of Prisoners Europe.

EuroPris are statut de observator în cadrul Consiliului de Cooperare Penologică al Consiliului Europei.

Pentru informații suplimentare privind evenimentele care au avut loc și cele actuale, precum și privind prezentări și materiale vă rugăm să vizitați site-ul web al EuroPris, unde puteți să vă abonați la buletinul informativ bimestrial.

Instrumentele EuroPris

EPIS

Sistemul informatic al penitenciarelor europene (European Prison Information System - EPIS) a fost creat de EuroPris în 2014 pentru a spori transparența, a favoriza legăturile și schimburile de bune practici între administrațiile penitenciare europene.

EPIS este conceput ca un ghișeu unic pentru datele referitoare la închisori și condamnări în întreaga Europă, unde se pot găsi răspunsuri la întrebări frecvente, de exemplu, câte și ce tipuri de închisori există într-un stat membru sau câți deținuți sunt într-un anumit stat din UE. Recent, Consiliul UE a decis să utilizeze EPIS ca instrument unic de reunire a informațiilor privind unitățile penitenciare europene.

EPIS conține în prezent date privind serviciile penitenciare europene și peste 550 de unități penitenciare din întreaga Europă.

KMS

Sistemul de gestiune a cunoștințelor (Knowledge Management System - KMS) este un serviciu de tip întrebări și răspunsuri între administrațiile penitenciarelor, care conține la ora actuală peste 1 000 de răspunsuri la peste 100 de teme legate de gestionarea penitenciarelor.

Datorită acestui sistem, EuroPris poate colecta răspunsuri la întrebări strategice și operaționale adresate de jurisdicțiile europene și le poate pune la dispoziție pe site-ul internet pentru consultări ulterioare.

Informații privind condițiile de detenție în statele membre ale UE

EuroPris au creat o serie de fișe informative cu privire la condițiile de detenție astfel încât deținuții, personalul și autoritățile competente să aibă acces la informații cu privire la penitenciarele din statul de executare și să efectueze transferuri bazate pe un consimțământ în cunoștință de cauză.

Prin intermediul Grupului de experți EuroPris, țările din UE au fost invitate să furnizeze informații cu privire la condițiile de detenție și rezumate privind subiecte precum vizitele familiale și modalitățile de eliberare înainte de termen.

Decizia-cadru 2008/909/JAI a UE

Grupul de experți EuroPris privind Decizia-cadru 909

Grupul de experți EuroPris privind transferul deținuților a fost înființat în 2012 pentru a asista membrii în ceea ce privește punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2008/909/JAI a UE. De atunci, grupul se reunește anual pentru a face schimb de cunoștințe și de informații cu privire la transferuri.

Aici puteți găsi mai multe informații cu privire la membrii grupului de experți, la rapoartele reuniunilor și la toate documentele elaborate de grup.

Carte de resurse privind Decizia-cadru 909 (2017)

Cartea de resurse a fost elaborată în colaborare cu grupul de experți EuroPris privind Decizia-cadru 909. Este destinată autorităților competente pentru a le ajuta să efectueze transferuri de deținuți condamnați.

Carte cuprinde recomandări, bune practici și resurse elaborate pentru a ajuta la efectuarea transferurilor de deținuți condamnați.

Formular privind informațiile referitoare la transferul deținuților

Grupul de experți al EuroPris a elaborat, de asemenea, un Formular cu informații privind transferul deținuților, care reprezintă o listă de verificare care însoțește deținuții în altă țară a UE. Documentul este emis de țara de origine și cuprinde informații de bază privind persoana în cauză, condamnarea primită, starea sa medicală, riscurile și transferul. Formularul (și eventualele documente anexate) este transmis statului de executare odată cu deținutul transferat.

Ultima actualizare: 30/04/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.