Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.Evropska organizacija za zaporne in prevzgojne zavode (EuroPris)

EuroPris je evropska mrežna organizacija, ki spodbuja sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks med evropskimi službami za zapore. Ustanovljena je bila leta 2011 s strani 18 evropskih služb za zapore kot organizacija strokovnjakov iz prakse in za njih. Leta 2018 je v organizacijo vključenih 31 evropskih služb za zapore, od katerih jih je 26 iz držav EU. Članice organizacije EuroPris lahko postanejo službe za zapore iz vseh držav Sveta Evrope.

Organizacija se zavzema za spodbujanje strokovnega ravnanja v zaporih, da bi se izboljšali javna varnost in zaščita z boljšimi standardi in praksami za pridržanje v Evropi, z zmanjšanjem ponavljanja kaznivih dejanj in večjo strokovnostjo na področju prestajanja kazni.

EuroPris te cilje dosega z organizacijo dogodkov, ki omogočajo smiselno izmenjavo, kot so strokovna srečanja, delavnice in konference.

EuroPris sodeluje s številnimi evropskimi organizacijami, dejavnimi na področju kazenskega pravosodja, kot so Povezava se odpre v novem oknuEvropsko združenje za izobraževanje v zaporih, Povezava se odpre v novem oknuevropske akademije za usposabljanje v zvezi z zapori, Povezava se odpre v novem oknuEvropska konfederacija za pogojne obsodbe, Povezava se odpre v novem oknuEvropski forum za restorativno pravičnost, Povezava se odpre v novem oknuChildren of Prisoners Europe itd.

EuroPris ima status opazovalke v Povezava se odpre v novem oknuSvetu za penološko sodelovanje Sveta Evrope.

Več informacij o preteklih in aktualnih dogodkih, gradivih in predstavitvah je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču EuroPris, kjer se lahko tudi naročite na dvomesečni bilten.

Orodja EuroPris

EPIS

Organizacija EuroPris je leta 2014 vzpostavila Povezava se odpre v novem oknuevropski informacijski sistem za zapore (European Prison Information System – EPIS), da bi povečala preglednost, mreženje in izmenjavo dobrih praks med evropskimi upravami zaporov.

EPIS naj bi bil sistem „vse na enem mestu“ za podatke v zvezi z zapori po vsej Evropi ter za zagotavljanje odgovorov na pogosta vprašanja, npr. koliko je zaporov, katere vrste zaporov obstajajo in kakšna je njihova populacija v posamezni državi članici. Svet EU je pred kratkim sprejel odločitev o uporabi EPIS kot izključnega orodja za združevanje informacij o evropskih zavodih za prestajanje kazni zapora.

EPIS trenutno vsebuje podatke evropskih služb za zapore in več kot 550 zavodov za prestajanje kazni zapora v Evropi.

KMS

Povezava se odpre v novem oknuSistem za upravljanje znanja (Knowledge Management System – KMS) je storitev vprašanj in odgovorov med upravami zaporov, ki trenutno vsebuje več kot 1 000 odgovorov na več kot 100 tem, povezanih z upravljanjem zaporov.

Zahvaljujoč KMS lahko EuroPris zbere odgovore na vprašanja o politiki in operativna vprašanja iz evropskih jurisdikcij ter jih objavi na svojem spletišču za poznejšo uporabo.

Informacije o razmerah v zaporih v državah EU

Da bi se obsojencem, osebju in pristojnim organom omogočil dostop do informacij o zaporih v državi izvrševanja kazni in informirana privolitev za premestitev, je organizacija EuroPris ustvarila vir Povezava se odpre v novem oknuinformativnih listov o razmerah v zaporih.

Strokovna skupina organizacije EuroPris za okvirni sklep 909 je države članice pozvala, naj zagotovijo jasne informacije o razmerah v zaporih in pregled tem, kot so uvajalni postopki, obisk družine in ureditve za predčasni odpust.

Obrazec z informacijami o premestitvi obsojenca

Strokovna skupina organizacije EuroPris je pripravila tudi Povezava se odpre v novem oknuobrazec z informacijami o premestitvi obsojenca, ki je kontrolni seznam za premestitev obsojenca med jurisdikcijami. Dokument izda država, ki pošilja obsojenca, vsebuje pa osnovne osebne podatke, podatke o kazni in zdravstvene podatke ter podatke o tveganjih in podrobnostih premestitve. Obrazec (vključno z neobveznimi prilogami) potuje z obsojencem v državo, kjer bo izvršena kazen.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 30/10/2018