Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris


Denna sida innehåller information om kriminalvårdsanstalter och faktablad om fängelseförhållanden. Faktabladen har upprättats av medlemsstaternas myndigheter för att ge yrkesverksamma inom kriminalvården den information de behöver för att kunna tillämpa den europeiska arresteringsordern och andra instrument för ömsesidigt erkännande.


Den europeiska organisationen för fängelser och kriminalvårdsinrättningar (EuroPris)

EuroPris är ett europeiskt nätverk som underlättar samarbete, ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis mellan europeiska fängelsemyndigheter. Organisationen grundades 2011 av 18 europeiska kriminalvårdsmyndigheter som en medlemsorganisation för personer verksamma inom kriminalvården. 2018 företräder organisationen 31 europeiska kriminalvårdsmyndigheter, varav 26 kommer från EU-länder. Kriminalvårdsmyndigheter i alla Europarådets medlemsstater kan bli medlemmar av EuroPris.

Organisationen arbetar för att främja en professionell kriminalvård. Målet är att öka allmänhetens säkerhet och trygghet genom bättre standarder och praxis i Europa, mindre återfallsbrott och ökad professionalism på kriminalvårdsområdet.

EuroPris arbetar mot dessa mål genom att anordna evenemang för ett meningsfullt utbyte av erfarenheter, t.ex. möten med experter, arbetsseminarier och konferenser.

EuroPris samarbetar med ett stort antal europeiska organisationer som är verksamma på det straffrättsliga området, t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Prison Education AssociationLänken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Penitentiary Training AcademiesLänken öppnas i ett nytt fönsterConfederation of European ProbationLänken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Forum of Restorative JusticeLänken öppnas i ett nytt fönsterChildren of Prisoners Europe.

EuroPris har observatörsstatus i Europarådets Länken öppnas i ett nytt fönsterråd för kriminalvårdssamarbete.

För mer information om tidigare och nuvarande evenemang, material och presentationer, se Länken öppnas i ett nytt fönsterEuroPris webbplats. Där kan du även prenumerera på det nyhetsbrev som ges ut varannan månad.

EuroPris-verktyg

EPIS

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska fängelseinformationssystemet (EPIS) skapades av EuroPris 2014 för att öka öppenheten, arbetet i nätverk och utbytet av erfarenheter mellan europeiska fängelseförvaltningar.

EPIS är utformat för att vara en gemensam kontaktpunkt för uppgifter om fängelser och kriminalvårdsanstalter i Europa och är tänkt att ge svar på de vanligaste frågorna, till exempel hur många fängelser, vilken typ av fängelser och hur många interner det finns i en viss medlemsstat. EU-rådet har nyligen beslutat att EPIS ska vara det enda verktyget för att samla in information om europeiska kriminalvårdsanstalter.

EPIS innehåller för närvarande uppgifter från europeiska kriminalvårdsmyndigheter och över 550 kriminalvårdsanstalter i Europa.

KMS

Länken öppnas i ett nytt fönsterKnowledge Management System (KMS) är ett system där fängelseförvaltningar kan ställa frågor och få svar. För närvarande innehåller systemet fler än 1 000 svar om mer än 100 ämnen i samband med driften av fängelser.

Tack vare KMS kan EuroPris samla in svar om policyriktlinjer och frågor från europeiska domstolar och göra dem tillgängliga på webbplatsen så att de kan användas längre fram.

Information om fängelseförhållanden i EU-länder

För att göra det möjligt för interner, personal och behöriga myndigheter att få tillgång till information om fängelser i verkställighetsstaten och ge sitt informerade samtycke till en överföring har EuroPris tagit fram Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad om fängelseförhållanden.

Genom EuroPris expertgrupp har EU-länderna uppmanats att tillhandahålla information om fängelseförhållanden och en översikt över ämnen som introduktionsförfaranden, familjebesök och arrangemang för förtida frigivning.

EU:s rambeslut 2008/909/RIF

EuroPris expertgrupp för rambeslut 909

EuroPris expertgrupp för överföring av interner inrättades 2012 för att bistå medlemmarna med genomförandet av Länken öppnas i ett nytt fönsterEU:s rambeslut 2008/909/RIF. Sedan dess har gruppen mötts en gång om året för att utbyta erfarenheter och information om överföringar.

Du hittar mer information om expertgruppens medlemmar, mötesprotokoll och alla dokument som gruppen har tagit fram Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Resursbok om rambeslut 909 (2017)

Länken öppnas i ett nytt fönsterResursboken har tagits fram tillsammans med EuroPris expertgrupp för rambeslut 909. Den är tänkt att användas av behöriga myndigheter för att hjälpa dem att slutföra överföringar av dömda interner.

Informationen i resursboken omfattar praktiska rekommendationer, bästa praxis och resurser som utvecklats för att hjälpa till med överföringen av dömda interner.

Formulär för information om överföring av interner

EuroPris expertgrupp har även tagit fram ett Länken öppnas i ett nytt fönsterformulär för information om överföring av interner, en checklista som ska användas vid överföring av interner till ett annat EU-land. Dokumentet upprättas av det sändande landet och ska innehålla grundläggande personuppgifter, uppgifter om domen och medicinska uppgifter, risker och uppgifter om överföringen. Formuläret (och valfria bilagor) följer med internen till verkställighetsstaten.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 30/04/2019