Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familieretlige forhold


Familieret er en samling af retsregler, der finder anvendelse på forhold mellem personer, der er knyttet til hinanden via forældreskab (dvs. et slægtskabsforhold, der f.eks. forener et barn med sin moder eller sin fader) eller via ægteskab (eller registreret partnerskab).


Familieretlige forhold

Familieretten handler således f.eks. om ægteskab, skilsmisse, adoption, forskellige spørgsmål om forældreansvar (forældremyndighed, samværsret osv.).

Disse regler varierer fra land til land, da de er stærkt forbundet med hvert enkelt lands historie, kultur og sociale udvikling.

EU har til formål at definere nogle fælles regler inden for familieretten, så de europæiske borgere ikke hæmmes i udøvelsen af deres rettigheder, fordi de bor i et andet EU-land, eller fordi de er flyttet fra et land til et andet i løbet af deres liv.

Imidlertid skal alle medlemsstaterne være enige for at kunne vedtage reglerne.

De relevante undersider indeholder nærmere oplysninger om:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 28/04/2020