Εξεύρεση …

Αποκατάσταση

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για την εξεύρεση διάφορων επαγγελματιών του νομικού χώρου.


Εξεύρεση …

Εάν εμπλέκεστε σε μια νομική διαφορά ή χρειάζεσθε νομικές συμβουλές, μπορεί να χρειασθεί να απευθυνθείτε σε δικηγόρο.

Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε ασφάλεια δικαίου και ισχύ για ένα ιδιωτικό έγγραφο ή να εκτελέσετε μια πράξη ή εάν αναζητάτε έναν διαιτητή σε μια διαφορά ή εάν χρειάζεσθε απλώς νομικές συμβουλές, μπορεί να χρειασθεί να απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο.

Εάν

  • πρέπει να κατανοήσετε και να γίνετε κατανοητός σε μια ακρόαση που διεξάγεται σε άλλο κράτος μέλος,
  • χρειάζεστε νομική μετάφραση ενός εγγράφου ή μιας σύμβασης,
  • χρειάζεστε διερμηνεία σε δικαστήριο, αστυνομικό τμήμα ή ενώπιον διοικητικών αρχών, μπορεί να χρειασθεί να απευθυνθείτε σε νομομαθή μεταφραστή ή νομομαθή διερμηνέα.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε διαμεσολάβηση, θα πρέπει να συναντηθείτε με έναν διαμεσολαβητή ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να συζητήσετε την υπόθεσή σας και να επιτύχετε συμφωνία.

Αν απαιτείται εμπειρογνωσία για να προβείτε στην εξέταση αντικειμένου ή κατάστασης, μπορείτε να ζητήσετε τις υπηρεσίες δικαστικού πραγματογνώμονα.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019