Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на …


Инструменти за намиране на практикуващи юристи в страните от ЕС

Намиране на …

Ако сте изправени пред правен спор или имате нужда от правен съвет, можете да се обърнете към адвокат.

Ако имате нужда да осигурите правната сигурност, действителността и правната сила на частен документ, или да потърсите изпълнение на правна сделка, или да намерите арбитър за разрешаването на даден спор, или просто за получаването на правен съвет, може да се обърнете към нотариус.

Ако

  • имате нужда да разберете или да бъдете разбрани по време на съдебно заседание в друга държава-членка,
  • имате нужда от легализиран превод на документ или договор,
  • имате нужда от устен преводач в съд, полицейски участък или пред административни органи, можете да се обърнете към заклет писмен или устен преводач.

Ако решите да използвате медиация ще се срещнете с медиатор, който може да ви помогне при обсъждането на проблема и намирането на решение по него.

Ако трябва да изследвате предмет или ситуация, които налагат допитване до специалист в областта, можете да потърсите услугите на експерт криминалист.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/05/2019