Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση …


Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για την εξεύρεση διάφορων επαγγελματιών του νομικού χώρου.


Εξεύρεση …

Εάν εμπλέκεστε σε μια νομική διαφορά ή χρειάζεσθε νομικές συμβουλές, μπορεί να χρειασθεί να απευθυνθείτε σε δικηγόρο.

Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε ασφάλεια δικαίου και ισχύ για ένα ιδιωτικό έγγραφο ή να εκτελέσετε μια πράξη ή εάν αναζητάτε έναν διαιτητή σε μια διαφορά ή εάν χρειάζεσθε απλώς νομικές συμβουλές, μπορεί να χρειασθεί να απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο.

Εάν

  • πρέπει να κατανοήσετε και να γίνετε κατανοητός σε μια ακρόαση που διεξάγεται σε άλλο κράτος μέλος,
  • χρειάζεστε νομική μετάφραση ενός εγγράφου ή μιας σύμβασης,
  • χρειάζεστε διερμηνεία σε δικαστήριο, αστυνομικό τμήμα ή ενώπιον διοικητικών αρχών, μπορεί να χρειασθεί να απευθυνθείτε σε νομομαθή μεταφραστή ή νομομαθή διερμηνέα.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε διαμεσολάβηση, θα πρέπει να συναντηθείτε με έναν διαμεσολαβητή ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να συζητήσετε την υπόθεσή σας και να επιτύχετε συμφωνία.

Αν απαιτείται εμπειρογνωσία για να προβείτε στην εξέταση αντικειμένου ή κατάστασης, μπορείτε να ζητήσετε τις υπηρεσίες δικαστικού πραγματογνώμονα.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019