Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на …

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Инструменти за намиране на практикуващи юристи в страните от ЕС

Намиране на …

Ако сте изправени пред правен спор или имате нужда от правен съвет, можете да се обърнете към адвокат.

Ако имате нужда да осигурите правната сигурност, действителността и правната сила на частен документ, или да потърсите изпълнение на правна сделка, или да намерите арбитър за разрешаването на даден спор, или просто за получаването на правен съвет, може да се обърнете към нотариус.

Ако

  • имате нужда да разберете или да бъдете разбрани по време на съдебно заседание в друга държава-членка,
  • имате нужда от легализиран превод на документ или договор,
  • имате нужда от устен преводач в съд, полицейски участък или пред административни органи, можете да се обърнете към заклет писмен или устен преводач.

Ако решите да използвате медиация ще се срещнете с медиатор, който може да ви помогне при обсъждането на проблема и намирането на решение по него.

Ако трябва да изследвате предмет или ситуация, които налагат допитване до специалист в областта, можете да потърсите услугите на експерт криминалист.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Last update: 20/05/2019