Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť


V tejto časti sú uvedené tipy, ako vyhľadávať rozličné právnické profesie.


Ako nájsť

Ak stojíte pred súdnym sporom alebo sa snažíte získať právnu radu, možno sa budete potrebovať obrátiť na právnika.

Ak potrebujete zaistiť právnu bezpečnosť a právoplatnosť súkromného dokumentu alebo vykonať listinu, alebo hľadáte rozhodcovského sudcu alebo jednoducho chcete získať právnu radu, môžete sa obrátiť na notára.

Ak:

  • potrebujete zabezpečiť preklad/tlmočenie na konanie v inom členskom štáte,
  • potrebujete súdne overený preklad dokumentu alebo zmluvy,
  • potrebujete tlmočenie na súde, na policajnej stanici alebo pred správnymi orgánmi, môžete sa obrátiť na súdneho prekladateľa alebo súdneho tlmočníka.

Ak sa rozhodnete využiť mediáciu, stretnete sa s mediátorom, s ktorým sa môžete o veciach porozprávať a dosiahnuť dohodu.

Ak potrebujete preskúmať nejaký objekt alebo situáciu vyžadujúce si odborné posúdenie, požiadajte o túto službu forenzného odborníka.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Last update: 20/05/2019