Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia…


Siin aidatakse Teil leida õigusvaldkonna spetsialiste.


Leia…

Kui Te olete sattunud õigusvaidlusesse või otsite õigusnõu, võib Teil vaja minna juristi abi.

Kui Teil on vaja tagada eradokumendi õiguskindlus ja õiguspärasus või täita notariaalakti või leida vaidluse lahendamiseks vahendaja või saada lihtsalt õigusnõu, võib Teil vaja minna notari abi.

Juhul kui Teil on vaja

  • mõista muus liikmesriigis toimuvat ärakuulamist ja teha end selle käigus arusaadavaks
  • dokumendi või lepingu kinnitatud tõlget
  • tõlget kohtus, politseijaoskonnas või haldusasutuses, võib Teil vaja minna õigustõlgi või –tõlkija abi.

Kui Te soovite kasutada vahendamist, peaksite kohtuma vahendajaga, kes aitab Teil asjad läbi arutada ja saavutada kokkuleppe.

Kui teil on vaja uurida eset või olukorda, mille hindamine eeldab konkreetse valdkonna eriteadmisi, saate pöörduda kohtueksperdi poole.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 20/05/2019