Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Jak znaleźć...

Ta część zawiera wskazówki, w jaki sposób znaleźć poszczególnych przedstawicieli zawodów prawniczych.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jeżeli jest się uwikłanym w spór prawny lub poszukuje porady prawnej, może zaistnieć potrzeba zwrócenia się do prawnika.

Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, skuteczności prywatnego dokumentu lub wykonanie tytułu prawnego, jeżeli poszukuje się arbitra w przypadku sporu albo zwykłej porady prawnej, może zaistnieć potrzeba zwrócenia się do notariusza.

W przypadku

  • potrzeby rozumienia lub bycia zrozumianym podczas rozprawy sądowej prowadzonej w innym państwie członkowskim,
  • potrzeby tłumaczenia prawnego dokumentu lub umowy,
  • potrzeby tłumaczenia ustnego w sądzie, na posterunku policji czy wobec władz administracyjnych, może zaistnieć potrzeba zwrócenia się do ustnego lub pisemnego tłumacza prawniczego.

Jeśli zajdzie potrzeba zastosowania mediacji, wówczas ma się do czynienia z mediatorem, który pomoże wyjaśnić sprawy i osiągnąć porozumienie.

Jeżeli zaistnieje potrzeba zbadania danego przedmiotu lub danej sytuacji przez eksperta w danej dziedzinie, można skorzystać z usług biegłego z zakresu kryminalistyki.

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.