Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jak vyhledat forenzního znalce


Informace o tom, jak vyhledat forenzního znalce v zemích EU


Co je to forenzní zkoumání?

Zkoumání předmětu nebo situace vyžadující odborné znalosti v určité konkrétní oblasti, jež provádí forenzní znalec (jinými slovy též forenzní vědec nebo znalec z oboru forenzních věd). V jednotlivých zemích existují různé druhy tohoto zkoumání pod různými názvy.

Nejběžnějšími jsou:

 • analýza otisků prstů
 • analýza DNA
 • analýza listin
 • analýza ručního písma
 • digitální forenzní analýza
 • forenzní medicína
 • forenzní psychiatrie
 • balistika
 • forenzní toxikologie
 • analýza půdy
 • analýza maleb a skla
 • analýza dopravních nehod.

Forenzní znalec nevykládá právo ani nezkoumá, jak se uplatňuje. Ve většině zemí EU se jedná buď o zaměstnance státního ústavu forenzních věd nebo o znalce na volné noze.

Povinnosti a odpovědnost

Vnitrostátní právní předpisy stanoví povinnosti a odpovědnost forenzních znalců a jejich právo provádět forenzní zkoumání. Většina zemí stanoví požadavky (vzdělání, odborná příprava a/nebo certifikace) na uznání forenzního znalce a provádění forenzního zkoumání v konkrétní oblasti.

Výsledky forenzního zkoumání jsou podrobně uvedeny ve forenzním posudku (jinými slovy též znalecký posudek). Forenzní znalec v něm na základě vědecké studie nebo fyzického ohledání předmětu nebo šetření situace uvede odůvodněné odpovědi na otázky, jež klade osoba vedoucí řízení (např. vyšetřovatel nebo státní zástupce) nebo soud.

Forenzní zkoumání lze provádět při trestním, správním nebo občanskoprávním řízení, a to buď v průběhu vyšetřování v přípravném řízení (obvykle na žádost vyšetřovatele nebo státního zástupce) nebo v průběhu soudního vyšetřování (na žádost soudu).

Jak najít forenzního znalce

 • Odkaz se otevře v novém okně.Rakousko
 • Česká republika: Databáze forenzních znalců neexistuje. Znalci obvykle pracují u policie.
 • Řecko: Úřední vnitrostátní rejstřík forenzních znalců neexistuje. Rozhodnutí soudu prvního stupně, které obsahuje seznam všech znalců, je vydáváno jednou ročně. Tento seznam obsahuje osobní údaje, a nelze jej proto zveřejnit či jinak zpřístupnit veřejnosti. Může ho vydat pouze soud v zájmu usnadnění věcí, které projednává.
 • Francie: Vnitrostátní rejstřík forenzních znalců neexistuje. Francouzský nejvyšší soud (Cour de Cassation) zveřejňuje Odkaz se otevře v novém okně.seznamy znalců (zahrnuje všechny soudní znalce, nejen forenzní), kteří jsou zapsáni u jednotlivých odvolacích soudů.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemsko
 • Rumunsko: V současné době elektronický rejstřík forenzních znalců neexistuje. Ministerstvo spravedlnosti však zahájilo projekt jeho vytvoření. Zatím má Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti k dispozici seznam ve formátu PDF (dostupný Odkaz se otevře v novém okně.zde).
 • Odkaz se otevře v novém okně.Slovinsko: Existuje rejstřík všech soudních znalců, který zahrnuje rovněž forenzní znalce.
 • LotyšskoEstonskoLitva mají společný rejstřík forenzních znalců, který je dostupný zdarma v angličtině prostřednictvím:

Informace o dalších zemích EU budou doplněny později.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 01/02/2020