Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на съдебен експерт

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.


Информация за намиране на съдебен експерт в страните от ЕС


Какво представлява съдебната експертиза?

Тя представлява изследване на обект или ситуация, което изисква знания в специализирана област и се извършва от съдебен експерт (наричано също „съдебен учен” или „експерт по съдебна наука“). Между отделните страни могат да съществуват различия по отношение на видовете експертизи и техните наименования.

Най-често срещани видове експертизи:

 • дактилоскопна експертиза
 • ДНК експертиза
 • експертиза на документи
 • експертиза на почерк
 • експертиза в областта на цифровата криминалистика
 • съдебномедицинска експертиза
 • съдебнопсихиатрична експертиза
 • балистична експертиза
 • съдебнотоксикологична експертиза
 • почвена експертиза
 • експертиза на бои и стъкла
 • експертиза на пътнотранспортно произшествие

Съдебните експерти не тълкуват правото, нито проверяват начина, по който то се прилага. В повечето страни от ЕС те или са служители на държавна институция в областта на съдебните науки, или осъществяват дейност като частни лица.

Задължения и отговорности

Задълженията и отговорностите на съдебните експерти, както и правото им да извършват експертизи се уреждат от националното право. Повечето държави предвиждат изисквания (образование, обучение и/или сертифициране) за признаване като съдебен експерт и за извършване на съдебни експертизи в дадена област.

Резултатите от съдебната експертиза се излагат подробно в заключение на съдебния експерт (наричано също експертно становище). В този документ съдебният експерт използва резултатите от научно изследване или физически преглед във връзка с даден обект или ситуация, за да предостави мотивирани отговори на въпроси, зададени от лицето, ръководещо производството (напр. следовател или прокурор), или от съда.

Съдебни експертизи могат да се провеждат в контекста на наказателни, административни или граждански производства, било като част от досъдебно разследване (обикновено по искане на следовател или прокурор), било по време на съдебното разследване (по искане на съда).

Намиране на съдебен експерт

 • Връзката отваря нов прозорецАвстрия
 • Чешка република: Не съществува база данни на съдебните експерти — експертите обикновено работят в полицията.
 • Франция: Не съществува национален регистър на съдебните експерти. Френският върховен съд (Касационният съд) публикува Връзката отваря нов прозорецсписъци на експерти (съставени от всички експерти в правосъдната система, а не само от съдебните експерти), регистрирани във всеки апелативен съд.
 • Връзката отваря нов прозорецНидерландия
 • Северна Ирландия: Не съществува официален национален регистър на съдебните експерти. Експертите работят в Връзката отваря нов прозорецАгенцията за съдебна наука на Северна Ирландия (Forensic Science Northern Ireland — FSNI) и техните компетенции се поддържат от Агенцията като елемент от акредитацията за качество.
 • Румъния: Понастоящем не съществува румънски електронен регистър на съдебните експерти. Министерството на правосъдието обаче започна проект за създаване на регистър. Междувременно Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието разполага със списък в PDF формат Връзката отваря нов прозорецна следния адрес.
 • Връзката отваря нов прозорецСловения: Съществува регистър на всички експерти в правосъдната система, който включва и националните съдебни експерти експерти.
 • ЛатвияЕстония и Литва имат съвместен регистър на съдебните експерти, който е достъпен безплатно на английски език посредством:

Скоро ще бъде предоставена информация за други страни от ЕС.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Last update: 10/09/2018