Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuinka löydän teknisen rikostutkinnan asiantuntijan

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.


Vinkkejä teknisen rikostutkinnan asiantuntijan löytämiseen EU-maissa


Mitä tekninen rikostutkinta on?

Teknisellä rikostutkinnalla tarkoitetaan jonkin esineen tai tapahtumapaikan tutkintaa, joka edellyttää tietyn alan erityisasiantuntemusta ja jonka suorittaa teknisen rikostutkinnan asiantuntija (lisäksi voidaan käyttää nimityksiä rikostekninen asiantuntija tai rikospaikkatutkija). Toimenkuva ja tehtävänimike voivat vaihdella maasta toiseen.

Tekninen rikostutkinta käsittää mm. seuraavat:

 • sormenjälkitutkimukset
 • DNA-tutkimukset
 • asiakirjatutkimukset
 • käsialatutkimukset
 • digitaalisen aineiston tutkimus (digitaalinen forensiikka)
 • oikeuslääketiede
 • oikeuspsykiatria
 • ballistiikka
 • oikeustoksikologia
 • maaperätutkimukset
 • maalien ja lasien tutkimukset
 • liikenneonnettomuuksien analysointi.

Teknisen rikostutkinnan asiantuntijat eivät tulkitse lakia eivätkä tee selvityksiä sen soveltamisesta. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa he työskentelevät joko valtion rikosteknisen tutkimuslaitoksen palveluksessa tai yksityisesti.

Tehtävät ja vastuualueet

Teknisen rikostutkinnan asiantuntijoiden tehtävät ja vastuualueet vahvistetaan kansallisessa lainsäädännössä, johon myös perustuu heidän oikeutensa suorittaa rikosteknisiä tutkimuksia. Useimmissa maissa on säädetty tutkintotodistuksia koskevat vaatimukset, jotka on täytettävä, jotta voi toimia rikostekniikan asiantuntijana ja suorittaa siihen kuuluvia tutkimuksia.

Teknisen rikostutkinnan tulokset kirjataan rikosteknisen asiantuntijan lausuntoon (käytetään myös nimitystä asiantuntijalausunto). Lausunnossa rikosteknisen tutkinnan asiantuntija antaa esinettä tai tapahtumapaikkaa koskevan fyysisen tai laboratoriotutkimuksen tulosten perusteella vastauksia rikosoikeudellisen menettelyn johtajan (esimerkiksi rikostutkijan tai syyttäjän) tai tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin.

Rikosteknisiä tutkimuksia voidaan tehdä rikosoikeudellisen, hallinnollisen tai yksityisoikeudellisen menettelyn yhteydessä joko osana esitutkintaa (yleensä rikostutkijan tai syyttäjän pyynnöstä) tai tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä (tuomioistuimen pyynnöstä).

Kuinka löydän teknisen rikostutkinnan asiantuntijan

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävalta
 • Tšekki: Ei erillistä tietokantaa rikosteknisistä asiantuntijoista, vaan nämä kuuluvat yleensä poliisivoimiin.
 • Ranska: Rikosteknisten asiantuntijoiden tietoja ei ole koottu kansalliseen rekisteriin. Ranskan korkein oikeus (Cour de Cassation) julkaisee Linkki avautuu uuteen ikkunaanluetteloita asiantuntijoista (ei pelkästään rikosteknisistä vaan kaikista oikeusalan asiantuntijoista), jotka toimivat eri muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä.
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaat
 • Pohjois-Irlanti: Ei virallista kansallista rekisteriä rikosteknisistä asiantuntijoista. Asiantuntijat työskentelevät Pohjois-Irlannin rikosteknisessä laitoksessa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanForensic Science Northern Ireland, FSNI), joka vastaa heidän pätevyydestään laatuakkreditoinnin avulla.
 • Romania: Ei kansallista sähköistä rekisteriä rikosteknisistä asiantuntijoista. Tällaisen rekisterin perustaminen on kuitenkin vireillä oikeusministeriössä. Toistaiseksi Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriössä on saatavilla asiantuntijoista koottu pdf-muotoinen luettelo Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä.
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenia: Kaikkien tuomioistuinten asiantuntijatodistajien, myös kansallisten rikosteknisten asiantuntijoiden, tiedot on koottu rekisteriin.
 • Viro, Latvia ja Liettua ovat koonneet tiedot teknisen rikostutkinnan asiantuntijoista yhteiseen englanninkieliseen rekisteriin, jota voi käyttää maksutta seuraavien käyttöliittymien kautta:

Tiedot muista EU-maista tulevat saataville piakkoin.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Last update: 10/09/2018