Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia kohtuekspert

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Teave selle kohta, kuidas leida kohtueksperti ELi riikides


Mis on kohtuekspertiis?

Kohtuekspertiis on eseme või sündmuskoha uurimine, mis eeldab eriteadmisi konkreetses valdkonnas ja mille teeb kohtuekspert (keda võidakse nimetada ka kriminalistikaeksperdiks). Ekspertiiside liigid ja nimetused võivad riigiti erineda.

Levinumad liigid on järgmised:

 • sõrmejäljeekspertiis
 • DNA-ekspertiis
 • dokumendiekspertiis
 • käekirjaekspertiis
 • digitaalne kohtuekspertiis
 • kohtuarstlik ekspertiis
 • kohtupsühhiaatriaekspertiis
 • ballistikaekspertiis
 • arstlik toksikoloogiaekspertiis
 • pinnaseekspertiis
 • värvkatte- ja klaasiekspertiis
 • liiklusõnnetuste analüüsimine.

Kohtueksperdid ei tegele õiguse tõlgendamisega ega uuri seda, kuidas õigust kohaldatakse. Enamikus ELi riikides töötavad kohtueksperdid riiklikes ekspertiisiasutustes või tegutsevad eraõiguslikel alustel.

Kohustused ja pädevused

Liikmesriigi õigusega nähakse ette kohtueksperdi kohustused ja pädevused ning sätestatakse tema õigus teha kohtuekspertiisi. Enamikus riikides on kohtueksperdina töötamiseks ja konkreetses valdkonnas kohtuekspertiisi tegemiseks kehtestatud kvalifikatsiooninõuded, mis tuleb täita.

Kohtuekspertiisi tulemusena koostatakse üksikasjalik ekspertiisiakt (ehk eksperdiarvamus). Selles dokumendis kasutab kohtuekspert teadusuuringu tulemusi või eseme või sündmuskoha vahetut uurimist, et anda põhjendatud vastuseid menetleja (nt uurija või süüdistaja) või kohtu esitatud küsimustele.

Kohtuekspertiise võib teha kriminaal-, haldus- või tsiviilkohtumenetluse raames kas kohtueelses menetluses (üldjuhul uurija või süüdistaja taotlusel) või siis kohtumenetluses (kohtu taotlusel).

Leia kohtuekspert

Peagi avaldatakse info ka muude ELi riikide kohta.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 16/03/2018