Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kā atrast tiesu ekspertu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


Informācija, kā ES valstīs atrast tiesu ekspertu


Kas ir tiesu ekspertīze?

Tiesu ekspertīze ir kādas lietas vai apstākļu pārbaude, kam nepieciešamas specializētas zināšanas kādā konkrētā jomā un ko veic tiesu eksperts (saukts arī par tiesu medicīnas ekspertu vai kriminālistikas ekspertu). Ekspertīžu veidi un nosaukumi dažādās valstīs var atšķirties.

Visizplatītākie veidi:

 • pirkstu nospiedumu pārbaude;
 • DNS pārbaude;
 • dokumentu pārbaude;
 • rokraksta pārbaude;
 • digitālā tiesu ekspertīze;
 • tiesu medicīna;
 • tiesu medicīnas psihiatrija;
 • ballistikas dati;
 • tiesu medicīnas toksikoloģija;
 • augsnes pārbaude;
 • krāsas un stikla pārbaude;
 • ceļu satiksmes negadījumu analīze.

Tiesu eksperti nevar interpretēt tiesību aktus vai pārbaudīt, kā tie piemēroti. Lielākajā daļā ES valstu tiesu eksperti vai nu ir nodarbināti valsts tiesu ekspertīžu iestādē vai darbojas privāti.

Pienākumi un atbildība

Tiesu ekspertu pienākumus un atbildību nosaka valstu tiesību aktos, kuros paredz viņu tiesības veikt tiesu ekspertīzi. Lielākajā daļā valstu ir noteiktas prasības (izglītība, apmācība un/vai sertifikācija) atzīšanai par tiesu ekspertu un tiesu ekspertīzes veikšanai kādā konkrētā jomā.

Tiesu ekspertīzes rezultātus sīki izklāsta tiesu eksperta ziņojumā (saukts arī par eksperta atzinumu). Šajā dokumentā tiesu eksperts izmanto zinātnisku pētījumu vai kādas lietas vai apstākļu fiziskas pārbaudes rezultātus, lai sniegtu pamatotas atbildes uz jautājumiem, ko uzdevusi par procesu atbildīgā persona (piemēram, izmeklētājs vai prokurors) vai tiesa.

Tiesu ekspertīzi var veikt saistībā ar kriminālprocesu, administratīvo procesu vai civilprocesu pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros (parasti pēc izmeklētāja vai prokurora pieprasījuma) vai tiesas procesa laikā (pēc tiesas pieprasījuma).

Kā atrast tiesu ekspertu

Informācija par citām ES valstīm sekos drīzumā.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 16/03/2018