Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jak znaleźć biegłego z zakresu kryminalistyki

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


Informacje o biegłych z zakresu kryminalistyki dostępnych w krajach UE


Czym są badania kryminalistyczne?

Są to badania określonego przedmiotu lub zdarzenia wymagające specjalistycznej wiedzy w określonej dziedzinie kryminalistyki, wykonywane przez biegłego z zakresu kryminalistyki. Rodzaje badań kryminalistycznych i nazewnictwo osób wykonujących te badania mogą być różne w zależności od kraju.

Najczęściej stosowane rodzaje badań kryminalistycznych:

 • badania odcisków palców,
 • badania DNA,
 • badania dokumentów,
 • badania pisma odręcznego,
 • informatyka śledcza,
 • medycyna sądowa,
 • psychiatria sądowa,
 • balistyka,
 • toksykologia sądowa,
 • badania gleby,
 • badania farb i szkła,
 • badania wypadków drogowych.

Biegli z zakresu kryminalistyki nie zajmują się wykładnią prawa ani nie badają, w jaki sposób jest ono stosowane. W większości krajów UE są oni zatrudnieni w państwowych instytucjach badawczych lub prowadzą działalność na własny rachunek.

Obowiązki i zakres odpowiedzialności

Obowiązki i zakres odpowiedzialności biegłych z zakresu kryminalistyki określa prawo krajowe, które reguluje również przyznawanie uprawnień do prowadzenia badań kryminalistycznych. W większości krajów obowiązują określone wymogi (wykształcenie, ukończenie szkolenia lub uzyskanie certyfikacji) dotyczące nabywania uprawnień w zakresie specjalności kryminalistycznych oraz do wykonywania określonych badań w danej dziedzinie kryminalistyki.

Wyniki badania kryminalistycznego przedstawia się w sprawozdaniu biegłego z zakresu kryminalistyki (zwanym również ekspertyzą). W dokumencie tym biegły z zakresu kryminalistyki, na podstawie wyników wykonanego badania naukowego lub fizycznego badania przedmiotu lub zdarzenia, przedstawia odpowiedzi na pytania zadane mu przez osobę prowadzącą dane postępowanie (np. śledczego lub prokuratora) względnie przez sąd.

Badania kryminalistyczne wykonuje się na potrzeby postępowań karnych, administracyjnych lub cywilnych. Mogą one stanowić część postępowania przygotowawczego (zazwyczaj zleca je śledczy lub prokurator) lub sądowego (wykonywane na zlecenie sądu).

Jak znaleźć biegłego z zakresu kryminalistyki

Informacje o pozostałych państwach UE będą dostępne wkrótce.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 16/03/2018