Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en kriminalteknisk expertt

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Information om hur man hittar en kriminalteknisk expert i EU-länderna


En kriminalteknisk undersökning – vad är det?

Undersökningar av ett föremål eller en situation som kräver sakkunskap inom ett visst område, och som genomförs av en kriminalteknisk expert (också kallade kriminaltekniker eller forensiker). Typer av undersökningar och titlar kan variera från land till land.

De vanligaste typerna av undersökningar:

 • undersökning av fingeravtryck
 • dna-undersökning
 • undersökning av handlingar
 • handstilsundersökning
 • digital kriminalteknik
 • rättsmedicin
 • rättspsykiatri
 • ballistik
 • kriminalteknisk toxikologi
 • markundersökning
 • undersökning av färg och glas
 • analys av trafikolyckor

Kriminaltekniska experter tolka inte lagstiftningen eller undersöker hur den tillämpas. I de flesta EU-länderna är de antingen anställda vid en statlig kriminalteknisk institution eller så verkar de inom den privata sektorn.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I nationell lagstiftning anges de kriminaltekniska experter arbetsuppgifter och ansvarsområden deras rätt att utföra kriminaltekniska undersökningar fastställs. I de flesta länder fastställs krav (utbildning och/eller certifiering) för att godtas som kriminalteknisk expert och för att få genomföra rättsmedicinska undersökningar inom ett visst område.

Resultaten av en kriminalteknisk undersökning beskrivs närmare i en kriminalteknisk rapport (även kallat expertyttrande). I detta dokument använder den kriminaltekniska expert resultaten av en vetenskaplig studie eller fysisk undersökning av ett föremål eller en situationen att lämnar underbyggda svar på de frågor som ställts av ansvarig person (t.ex. utredaren eller åklagare), eller av domstolen.

Kriminaltekniska undersökningar kan genomföras i samband med straffrättsliga, administrativa eller civilrättsliga förfaranden, antingen som en del av förundersökningen (vanligen på begäran av en utredare eller åklagare) eller under rättegångsförfarandet (på domstolens begäran).

Hitta en kriminalteknisk expert

Information om andra EU-länder kommer inom kort.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 16/03/2018