Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Cypern

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Oversættelser foretages af eksterne oversættere, der er registreret hos Link åbner i nyt vinduepresse- og informationskontoret (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) og bekræftes af autoriserede oversættere.

Link åbner i nyt vinduePresse- og informationskontoret (PIO) er et departement i Link åbner i nyt vindueindenrigsministeriet (Υπουργείο Εσωτερικών). PIO har til opgave løbende at levere objektiv information til de internationale medier og borgerne i Cypern om Cypern og Cypern-spørgsmålet ved hjælp af alle nye former for informationsteknologi med det formål at formidle regeringens holdninger og arbejde og levere generel information til borgerne om spørgsmål i relation til Cyperns integration i EU. PIO er også ansvarlig for udarbejdelse af informationsmateriale i form af brochurer, film og cd'er.
Nogle PIO-afdelinger er i direkte kontakt med offentligheden. En af dem er Link åbner i nyt vindueoversættelsesafdelingen (Κλάδος Μεταφράσεων).


OVERSÆTTELSESAFDELING

PIO's Link åbner i nyt vindueoversættelsesafdeling har leveret oversættelsesydelser siden 1990, da den blev oprettet ved ministerrådets afgørelse for at opfylde efterspørgslen efter oversættelser i både den private og offentlige sektor.

Afdelingens medarbejdere handler altid i overensstemmelse med love og forskrifter uden forskelsbehandling og søger altid at levere deres ydelser så hurtigt som muligt.

BEKRÆFTEDE OVERSÆTTELSER

Oversættelsesafdelingen varetager oversættelse af dokumenter/tekster, der normalt kræver officiel bekræftelse. Der tilbydes bekræftede oversættelser på følgende sprog:

 • græsk
 • engelsk
 • fransk
 • russisk
 • tysk
 • italiensk
 • arabisk
 • polsk
 • rumænsk
 • serbisk
 • bulgarsk
 • ungarsk
 • nederlandsk
 • spansk
 • kinesisk
 • svensk
 • tjekkisk
 • slovakisk
 • tyrkisk
 • portugisisk
 • japansk
 • armensk
 • ukrainsk
 • albansk
 • georgisk
 • farsi.

Oversættelser foretages af eksterne oversættere, der er registreret hos Link åbner i nyt vinduepresse- og informationskontoret, og bekræftes af autoriserede oversættere.

Dokumenter, som skal oversættes, inddeles i to kategorier med hver sin prisliste. Dokumenter i kategori A er almindelige (ikkespecialiserede) dokumenter, og dokumenter i kategori B er specialiserede dokumenter.

Der findes flere oplysninger om priser på bekræftede oversættelser, frister for bekræftelse og levering, åbningstider osv. på websiden Link åbner i nyt vindueinformation om bekræftede oversættelser.

INFORMATION/BEMÆRKNINGER

Borgerne har ret til at anmode om information om og præciseringer af oversættelsesafdelingens ydelser.

De har også ret til at fremsende skriftlige bemærkninger eller klager. Oversættelsesafdelingen besvarer alle underskrevne breve inden for en måned.

KONTAKT

Telefonnumre for kontakt til oversættere:

 • +357 22801132
 • +357 22801133
 • +357 22801134
 • +357 22801193.

Telefonnummer for kontakt til afdelingens leder: +357 22801131.

Press and Information Office (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τlf.: +357 22801117, fax: +357 22666123

e-mail: Link åbner i nyt vinduecommunications@pio.moi.gov.cy


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 30/04/2015