Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Østrig

I det här avsnittet får du hjälp att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i Österrike.


Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Østrig?

Forbundsjustitsministeriet i Østrig fører en liste (Gerichstdolmetscherliste) over tolke, som opfylder de relevante retlige krav (f.eks. en tilstrækkelig specialiseret viden), og som har aflagt en ed og er certificeret af domstolene.

Et dedikeret website er oprettet til dette formål. Det er også tilgængeligt via Link åbner i nyt vinduejustitsministeriets hjemmeside.

Siden 2004 har websitet givet adgang til:

  • en database over oversættere og tolke, der kan sorteres efter bestemte kriterier
  • juridiske oplysninger om oversættelse og tolkning.

Er der gratis adgang til databasen?

Websitet er offentligt tilgængeligt, og der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter i Østrig?

Via det Link åbner i nyt vinduededikerede website kan man finde oversættere og tolke, som kan sorteres efter følgende søgekriterier:

  • sprog
  • retskreds.

Ved specifikke søgninger er der mulighed for fuldtekstsøgning i hele databasen via en Link åbner i nyt vinduesøgemaskine. Søgeresultaterne kan begrænses yderligere efter sprog og retskreds.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueListe over juridiske oversættere og tolke


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 30/05/2018