Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας επιτρέπει να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Αυστρία.


Πώς μπορώ να βρω έναν νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Αυστρία;

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας τηρεί κατάλογο (Gerichstdolmetscherliste) των διερμηνέων δικαστηρίων που απέδειξαν ότι πληρούν ορισμένες νόμιμες προϋποθέσεις (όπως η κατοχή κατάλληλων εξειδικευμένων γνώσεων), είναι ορκωτοί και πιστοποιημένοι από τα δικαστήρια.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδική ιστοσελίδα, η οποία είναι επίσης προσπελάσιμη από την αρχική σελίδα της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑυστριακής δικαιοσύνης.

Από το 2004 ο δικτυακός τόπος παρέχει πρόσβαση σε:

  • βάση δεδομένων μεταφραστών ή διερμηνέων, στην οποία η αναζήτηση γίνεται βάσει κριτηρίων
  • νομικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφραστών και διερμηνέων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Αυστρίας;

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στην Αυστρία

Μέσω της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδικής ιστοσελίδας μπορείτε να αναζητήσετε μεταφραστές ή διερμηνείς βάσει των ακόλουθων κριτηρίων αναζήτησης:

  • γλώσσας και
  • δικαστικής περιφέρειας.

Για ειδικές αναζητήσεις, μια Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομηχανή αναζήτησης επιτρέπει τη διεξοδική έρευνα στα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μπορούν να περιορισθούν ανά γλώσσα και ανά δικαστική περιφέρεια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚατάλογος νομομαθών μεταφραστών και διερμηνέων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/08/2020