Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Austria

See leht on abiks õigustõlkija ja -tõlgi leidmisel Austrias.


Kuidas leida kohtutõlk Austrias?

Austria föderaalne justiitsministeerium haldab nende tõlkide nimekirja (Gerichtsdolmetscherliste), kes on tõendanud teatavate õigusnõuete täitmist (näiteks piisavad erialateadmised) ja kes on andnud kohtu ees vande ja kohtu poolt kinnitatud.

Selleks on loodud Lingil klikates avaneb uus akenspetsiaalne veebisait. Sellele pääseb ligi ka Lingil klikates avaneb uus akenAustria õigusportaali kaudu.

Alates 2004. aastast on pakkunud see portaal juurdepääsu:

  • tõlkide andmebaasile, mida on võimalik sortida;
  • juriidilisele teabele tõlkide teenuste kohta.

Kas juurdepääs tõlkide andmebaasile on tasuta?

Veebisait on avalik ja juurdepääs sellele on tasuta.

Kuidas otsida kohtutõlki Austrias?

Lingil klikates avaneb uus akenSpetsiaalselt veebisaidilt saab otsida tõlke ja sortida järgmiste eelnevalt kindlaksmääratud otsingukriteeriumite järgi:

  • keel ja
  • kohtupiirkond.

Teatud juhtudel saab Lingil klikates avaneb uus akenotsimootori abil otsida andmebaasist tervikteksti. Tulemusi võib täpsemalt piiritleda keele ja kohtupiirkonna valimisega.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtutõlkide nimekiri


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/08/2020