Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono informacje umożliwiające znalezienie tłumacza sądowego w Austrii.


Jak znaleźć tłumacza sądowego w Austrii?

Austriackiego Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wykaz (Gerichstdolmetscherliste) ustnych tłumaczy sądowych, którzy udowodnili, że spełniają określone wymogi prawne (takie jak posiadanie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej) oraz złożyli przysięgę i uzyskali certyfikat sądu.

W tym celu została stworzona Link otworzy się w nowym okniespecjalna strona internetowa, na którą można również wejść ze strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieaustriackiego wymiaru sprawiedliwości.

Od 2004 r. strona zapewnia dostęp do:

  • bazy tłumaczy pisemnych i ustnych, którą można przeszukiwać według określonych kryteriów przeszukiwania,
  • informacji prawnych na temat usług świadczonych przez tłumaczy pisemnych i ustnych.

Czy dostęp do bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Strona internetowa jest dostępna publicznie, a dostęp do niej jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Austrii

Na Link otworzy się w nowym okniespecjalnej stronie internetowej można znaleźć tłumaczy pisemnych i ustnych według następujących kryteriów przeszukiwania:

  • języka oraz
  • okręgu sądu.

Podczas określonego wyszukiwania Link otworzy się w nowym okniewyszukiwarka umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie bazy danych. Wyniki można dodatkowo zawęzić według kryteriów dotyczących języka i okręgu sądu.

Linki powiązane

Link otworzy się w nowym oknieWykaz tłumaczy sądowych pisemnych i ustnych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2018