Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Rakúsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku.


Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku?

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam tlmočníkov (zoznam súdnych tlmočníkov), ktorí zložili všeobecnú prísahu a dostali súdne osvedčenie o spôsobilosti; do tohto zoznamu sa zapisujú iba osoby, ktoré spĺňajú určité preukázateľné súdne predpoklady (predovšetkým solídne odborné znalosti).

Na tento účel bola zriadená Odkaz sa zobrazí v novom oknevlastná webová stránka. Táto stránka je dostupná aj z webovej stránky Odkaz sa zobrazí v novom oknejustície.

Od roku 2004 táto webová stránka umožňuje prístup:

  • do databázy prekladateľov a tlmočníkov, ktorá umožňuje vyhľadávanie podľa zvolených kritérií,
  • k právnym informáciám o prekladateľských a tlmočníckych službách.

Je prístup do databázy prekladateľov bezplatný?

Webová stránka je prístupná verejnosti a prístup do nej je bezplatný.

Ako si vyhľadať súdneho prekladateľa v Rakúsku

Na príslušnej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke možno vyhľadávať prekladateľov a tlmočníkov podľa týchto kritérií:

  • jazyk,
  • územná pôsobnosť súdu.

Pre osobitné vyhľadávanie je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávací nástroj, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie v databáze. Výsledky možno ďalej zúžiť voľbou jazyka a územnej pôsobnosti súdu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 30/05/2018