Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Österrike

I det här avsnittet får du hjälp att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i Österrike.


Hur hittar man auktoriserade översättare eller tolkar i Österrike?

Österrikes federala justitieministerium har en förteckning över edsvurna och auktoriserade tolkar (Gerichtsdolmetscherliste). På denna förteckning finns endast personer som uppfyller vissa lagstadgade villkor (t.ex. tillräcklig sakkunskap).

En särskild Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats har inrättats för ändamålet. Denna kan nås från Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets hemsida.

Webbplatsen omfattar sedan 2004

  • en databas över översättare och tolkar som medger sökning enligt fastställda urvalskriterier,
  • juridisk information om översättnings- och tolktjänster.

Är tillgången till Österrikes databas över översättare kostnadsfri?

Webbplatsen är tillgänglig för allmänheten och tillgången är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare i Österrike?

På den relevanta Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen kan du söka efter översättare och tolkar enligt följande urvalskriterier:

  • Språk.
  • Domkrets.

För specifika sökningar finns en Länken öppnas i ett nytt fönstersökmotor som möjliggör fulltextsökning av databasen. Resultaten kan dessutom begränsas per kunskapsområde (språk) och per domkrets.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över auktoriserade översättare och tolkar


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 30/05/2018