Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Belgia

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: nizozemski već su prevedeni.

Sellel lehel aidatakse leida ametliku veebisaidi kaudu õigustõlkijat või -tõlki Belgias.


Kuidas leida Belgias õigustõlkijat või - tõlki?

Praegu ei ole Belgias keskset ametlikku tõlkide ja tõlkijate andmebaasi. Siiski on olemas vandetõlkide nimekirjad, mida ajakohastab Lingil klikates avaneb uus akenmitu kohtukantseleid.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBelgia justiitsministeerium


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/04/2015