Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Belgia

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Tutaj można znaleźć informacje na temat wyszukiwania tłumacza, z którego można korzystać w postępowaniu sądowym lub w tłumaczach, w razie potrzeby za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.


Jak znaleźć tłumacza w Belgii?

Do tej pory Belgia posiada dwie centralne oficjalne bazy danych: jedną dla biegłych sądowych, a drugą dla tłumaczy pisemnych, ustnych i pisemnych/ustnych.

Zostały one ustanowione ustawą z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Ich oficjalne nazwy są następujące:

  • Krajowy rejestr biegłych sądowych
  • Krajowy rejestr tłumaczy ustnych, ustnych i ustnych

Ustawa weszła w życie w dniu 1 grudnia 2016 r.

Od dnia 15 czerwca 2017 r. rejestry te są otwarte dla wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to, że sekretariaty i prokuratury nie będą już prowadzić list biegłych sądowych ani tłumaczy/tłumaczy ustnych.

Na późniejszym etapie policja będzie również miała dostęp do tych rejestrów.

W perspektywie długoterminowej każdy będzie mógł swobodnie zapoznać się z rejestrem na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Federalnej Służby Publicznej ds. Wymiaru Sprawiedliwości.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieKrajowe rejestry tłumaczy ustnych i sądowych


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/04/2021