Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Bulharsko

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V Bulharsku neexistuje databáze překladatelů a tlumočníků.


V současné době není zavedena žádná elektronická databáze soudních tlumočníků. Tlumočníci se nicméně mohou účastnit soudních řízení coby soudní znalci. Postavení soudních znalců se řídí nařízením č. 1 ze dne 16. ledna 2008 o zápisu, kvalifikaci a odměňování soudních znalců (vydaným Nejvyšší soudní radou a vyhlášeným jako SG 11/5, únor 2008) U každého soudu je veden seznam osob, které se mohou účastnit soudních řízení coby soudní znalci (včetně překladatelů a tlumočníků).

Návrhy na zápis odborníků (včetně překladatelů a tlumočníků) do těchto seznamů soudních znalců mohou podávat:

  • ministerstva
  • útvary
  • orgány
  • města a obce
  • profesní a jiné organizace a
  • vědecké instituce.

Návrhy mohou být zasílány předsedovi příslušného obecného nebo správního soudu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/03/2020