Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib traduttur legali jew interpretu - Bulgarija

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: middel

Er oversættelsen nyttig?

Il-Bulgarija m’għandhiex bażi ta’ data ta’ tradutturi u interpreti.


Bħalissa m’hemm l-ebda bażi ta’ data elettronika għat-tradutturi tal-qorti.

Abbażi ta’ § 6 (4) tad-Dispożizzjonijiet Finali tal-Att li jemenda u jissupplimenta l-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, li jirregola l-emendi u ż-żidiet għall-Att dwar is-Sistemi Ġudizzjarji, l-Artikolu 403 fih paragrafu ġdid (2), li skontu l-Ministru tal-Ġustizzja, bi qbil mal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem, għandu joħroġ ordinanza dwar il-proċedura u l-limiti ta’ żmien għal proposti għall-inklużjoni u l-modifika tal-listi ta’ professjonisti approvati bħala tradutturi; il-kundizzjonijiet li jridu jikkonformaw magħhom u l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għad-determinazzjoni tar-remunerazzjoni tagħhom. Skont id-delegazzjoni statutorja, inħareġ ir-Regolament Nru N-1 tal-16.05.2014 dwar tradutturi tal-qorti. SG Nru 43 tal-23 ta’ Mejju 2014. Għal kull distrett ġudizzjarju ta’ qorti provinċjali jew amministrattiva u għall-Qorti Kriminali Speċjalizzata, jinżammu reġistri li fihom listi ta’ professjonisti ċċertifikati bħala tradutturi tal-qorti. Il-ministeri, id-dipartimenti, l-istabbilimenti, il-muniċipalitajiet, il-korpi professjonali u organizzazzjonijiet u istituti xjentifiċi oħra, kif ukoll il-kandidati għat-tradutturi tal-qorti, jistgħu jipproponu l-inklużjoni ta’ speċjalisti fil-listi tat-tradutturi tal-qorti. Il-proposti għall-elenkar isiru lill-President tal-qorti reġjonali jew amministrattiva rilevanti jew lill-President tal-Qorti Kriminali Speċjalizzata.

Il-legalizzazzjoni u t-traduzzjoni ta’ dokumenti huma rregolati mir-Regolamenti dwar il-legalizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u t-traduzzjoni ta’ dokumenti u dokumenti oħra, adottati mid-Digriet tal-Kunsill tal-Ministri Nru 184 tal-1958.

Ir-Regolament Nru 1, tat-16 ta’ Jannar 2008, dwar ir-reġistrazzjoni, il-kwalifika u r-remunerazzjoni tal-esperti, tħassar mill-Varhoven administrativen sad (qorti amministrattiva suprema). Tfassal abbozz ta’ regolament ġdid u ġie ppubblikat fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Finanzi għall-konsultazzjoni pubblika skont l-Artikolu 26(2) tal-Att dwar l-Istrumenti Statutorji. Il-proġett intbagħat għall-konsultazzjoni lill-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura u lill-Ministeru tal-Intern.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020