Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib traduttur legali jew interpretu - Bulgarija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Il-Bulgarija m’għandhiex bażi ta’ data ta’ tradutturi u interpreti.


Bħalissa m’hemm l-ebda bażi ta’ data elettronika għat-tradutturi tal-qorti.

Abbażi ta’ § 6 (4) tad-Dispożizzjonijiet Finali tal-Att li jemenda u jissupplimenta l-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, li jirregola l-emendi u ż-żidiet għall-Att dwar is-Sistemi Ġudizzjarji, l-Artikolu 403 fih paragrafu ġdid (2), li skontu l-Ministru tal-Ġustizzja, bi qbil mal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem, għandu joħroġ ordinanza dwar il-proċedura u l-limiti ta’ żmien għal proposti għall-inklużjoni u l-modifika tal-listi ta’ professjonisti approvati bħala tradutturi; il-kundizzjonijiet li jridu jikkonformaw magħhom u l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għad-determinazzjoni tar-remunerazzjoni tagħhom. Skont id-delegazzjoni statutorja, inħareġ ir-Regolament Nru N-1 tal-16.05.2014 dwar tradutturi tal-qorti. SG Nru 43 tal-23 ta’ Mejju 2014. Għal kull distrett ġudizzjarju ta’ qorti provinċjali jew amministrattiva u għall-Qorti Kriminali Speċjalizzata, jinżammu reġistri li fihom listi ta’ professjonisti ċċertifikati bħala tradutturi tal-qorti. Il-ministeri, id-dipartimenti, l-istabbilimenti, il-muniċipalitajiet, il-korpi professjonali u organizzazzjonijiet u istituti xjentifiċi oħra, kif ukoll il-kandidati għat-tradutturi tal-qorti, jistgħu jipproponu l-inklużjoni ta’ speċjalisti fil-listi tat-tradutturi tal-qorti. Il-proposti għall-elenkar isiru lill-President tal-qorti reġjonali jew amministrattiva rilevanti jew lill-President tal-Qorti Kriminali Speċjalizzata.

Il-legalizzazzjoni u t-traduzzjoni ta’ dokumenti huma rregolati mir-Regolamenti dwar il-legalizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u t-traduzzjoni ta’ dokumenti u dokumenti oħra, adottati mid-Digriet tal-Kunsill tal-Ministri Nru 184 tal-1958.

Ir-Regolament Nru 1, tat-16 ta’ Jannar 2008, dwar ir-reġistrazzjoni, il-kwalifika u r-remunerazzjoni tal-esperti, tħassar mill-Varhoven administrativen sad (qorti amministrattiva suprema). Tfassal abbozz ta’ regolament ġdid u ġie ppubblikat fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Finanzi għall-konsultazzjoni pubblika skont l-Artikolu 26(2) tal-Att dwar l-Istrumenti Statutorji. Il-proġett intbagħat għall-konsultazzjoni lill-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura u lill-Ministeru tal-Intern.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020