Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Bułgaria

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Bułgaria nie posiada bazy danych tłumaczy pisemnych i ustnych.


Obecnie nie istnieje elektroniczna baza danych dla tłumaczy sądowych.

Na podstawie § 6 ust. 4 przepisów końcowych ustawy o zmianie i uzupełnieniu kodeksu postępowania karnego, który reguluje zmiany i uzupełnienia ustawy o systemie sądownictwa, art. 403 zawiera nowy ust. 2, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Najwyższą Radą Sądownictwa, wydaje rozporządzenie w sprawie trybu i terminów składania wniosków o wpis i zmianę list profesjonalistów zatwierdzonych jako tłumacze; warunki, których muszą przestrzegać, a także warunki i procedury ustalania ich wynagrodzenia. Na mocy delegacji ustawowej wydano rozporządzenie nr N-1 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie tłumaczy sądowych. SG nr 43 z dnia 23 maja 2014 r. Dla każdego okręgu sądowego sądu okręgowego lub administracyjnego oraz dla wyspecjalizowanego sądu karnego prowadzone są rejestry zawierające wykazy specjalistów certyfikowanych jako tłumacze przysięgłych. Ministerstwa, departamenty, placówki, gminy, organizacje zawodowe i inne organizacje i instytuty naukowe, a także kandydaci na tłumaczy sądowych mogą proponować umieszczenie specjalistów na listach tłumaczy sądowych. Wnioski o umieszczenie w wykazie przedkłada się prezesowi właściwego sądu okręgowego lub administracyjnego lub prezesowi wyspecjalizowanego sądu karnego.

Legalizację i tłumaczenie dokumentów reguluje rozporządzenie w sprawie legalizacji, poświadczania i tłumaczenia dokumentów i innych dokumentów, przyjęte dekretem Rady Ministrów nr 184 z 1958 r.

Rozporządzenie nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie rejestracji, kwalifikacji i wynagrodzenia biegłych zostało uchylone przez Wyrchowen administratiwen syd (najwyższy sąd administracyjny). Projekt nowego rozporządzenia został opracowany i opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów na potrzeby konsultacji społecznych zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o instrumentach prawnych. Projekt został przekazany do konsultacji Najwyższej Radzie Sądownictwa i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020