Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Bolgarija

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Bolgarija nima podatkovne zbirke prevajalcev in tolmačev.


Trenutno ni elektronske podatkovne zbirke za sodne prevajalce.

Na podlagi člena 6(4) končnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, ki ureja spremembe in dopolnitve Zakona o pravosodnem sistemu, člen 403 vsebuje nov odstavek (2), v skladu s katerim minister za pravosodje v soglasju z vrhovnim sodnim svetom izda odlok o postopku in rokih za predloge za vključitev in spremembo seznamov strokovnjakov, odobrenih kot prevajalci; pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, ter pogoje in postopke za določitev njihovega plačila. V skladu z zakonskim pooblastilom je bila izdana Uredba št. N-1 z dne 16. maja 2014 o sodnih prevajalcih. SG št. 43 z dne 23. maja 2014. Za vsako okrožje okrajnega ali upravnega sodišča in specializirano kazensko sodišče se vodijo evidence s seznami strokovnjakov, potrjenih kot sodni prevajalci. Ministrstva, oddelki, ustanove, občine, strokovni organi in druge organizacije ter znanstveni inštituti ter kandidati za sodne prevajalce lahko predlagajo vključitev specialistov na sezname sodnih prevajalcev. Predlogi za uvrstitev na seznam se predložijo predsedniku ustreznega regionalnega ali upravnega sodišča ali predsedniku specializiranega kazenskega sodišča.

Overitev in prevod dokumentov urejajo uredbe o legalizaciji, overitvi in prevodu dokumentov in drugih dokumentov, ki so bile sprejete z uredbo Sveta ministrov št. 184 iz leta 1958.

Varhoven administrativen sad (vrhovno upravno sodišče) je razveljavilo Uredbo št. 1 z dne 16. januarja 2008 o registraciji, izobrazbi in plačilu izvedencev. Osnutek nove uredbe je bil pripravljen in objavljen na spletni strani Ministrstva za finance za javno posvetovanje v skladu s členom 26(2) Zakona o podzakonskih aktih. Projekt je bil poslan v posvetovanje vrhovnemu sodnemu svetu in ministrstvu za notranje zadeve.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 23/11/2020