Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź tłumacza przysięgłego - Cypr

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Od dnia 1 lipca 2019 r. w odniesieniu do tłumaczeń przysięgłych stosuje się ustawę 45 (I)/2019, która przewiduje rejestrację i regulację usług tłumacza przysięgłego na Cyprze.

Wszystkie strony zainteresowane oficjalnymi tłumaczeniami uwierzytelnionymi, niezależnie od tego, czy są to podmioty prywatne czy publiczne, muszą teraz zwrócić się bezpośrednio do tłumaczy Link otworzy się w nowym oknieprzysięgłych, którzy są wpisani Link otworzy się w nowym okniedo rejestru tłumaczy przysięgłych Rady ds. Rejestracji Tłumaczy przysięgłych, jak przewidziano w ustawie.

Zgodnie z tą ustawą „poświadczone tłumaczenie” oznacza ważne i dokładne tłumaczenie pisemnego tekstu lub dokumentu z języka obcego na język grecki lub turecki i odwrotnie, jak również z języka greckiego na turecki i odwrotnie, opatrzone oficjalną pieczęcią Republiki i opatrzone pieczęcią.

Tłumacze przysięgli tłumaczą dokumenty przeznaczone do użytku publicznego na Cyprze lub poza Cyprem, takie jak dokumenty edukacyjne, akty małżeństwa, akty urodzenia, akty zgonu, akty z rejestrów karnych, paszporty, dowody tożsamości, rachunki bankowe, tytuły własności, dokumenty przedsiębiorstwa, sprawozdania lekarskie, dokumenty prawne.

Dostępne języki: Angielskim, arabskim, ormiańskim, bułgarskim, francuskim, niemieckim, gruzińskim, duńskim, hiszpańskim, niderlandzkim, ukraińskim, perskim, polskim, rumuńskim, rosyjskim, serbskim, słowackim, szwedzkim, tureckim, czeskim, chorwackim, bośniackim, w Macedonii Północnej, łotewskim, estońskim, litewskim i chińskim na grecki i odwrotnie.

INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW PRZEKAZANYCH DO TŁUMACZENIA

  1. Wszystkie dokumenty przedłożone do tłumaczenia muszą być autentyczne i należycie poświadczone pieczęcią apostille lub pieczęcią Ministerstwa Spraw Zagranicznych (certyfikat dyplomatyczny). Muszą one zostać zatwierdzone przed ich przetłumaczeniem. W przypadku państw UE, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 2016/1191, zainteresowane strony mogą zdecydować, czy zapieczętować swoje dokumenty pieczęcią apostille. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego - na temat poświadczania dokumentów znajduje się Link otworzy się w nowym oknietutaj link, a w przypadku państw będących stronami konwencji haskiej o apostille — Link otworzy się w nowym oknietutaj.
  2. W przypadku dokumentów przekazywanych do tłumaczenia i niewymagających stempla (apostille), lecz dyplomatycznego stempla potwierdzającego (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), zainteresowane strony mogą skontaktować się z właściwym departamentem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  3. Tłumaczenie świadectw ukończenia szkoły średniej znajduje się Link otworzy się w nowym oknietutaj.

W celu uzyskania dalszychinformacji prosimy o kontakt z Biurem Prasy i Informacji pod następującymi numerami telefonicznymi: 22801105, 22801133 lub kontakt z MAF pocztą elektroniczną pod adresem: Link otworzy się w nowym oknieTranslations@pio.Moi.GOV.CY

Informacje o opłatach można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Aby zapoznać się z ustawą z 2019 r. o rejestracji i regulacji usług tłumaczy przysięgłych w Republice Cypryjskiej, proszę odwiedzić link Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Link do Rady ds. Rejestracji Przysięgłych Translatorów Link otworzy się w nowym okniemożna znaleźć tutaj.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020