Traducători/Interpreți autorizați

Cyprus

Content provided by:
Cyprus

Începând cu 1 iulie 2019, în ceea ce privește traducerile autorizate, se aplică Legea 45 (I)/2019, care prevede înregistrarea și reglementarea serviciilor traducătorului autorizat în Cipru.

Toate părțile interesate pentru traducerile autorizate oficiale, indiferent dacă sunt organisme private sau publice, trebuie acum să se adreseze direct traducătorilor autorizați, care sunt înregistrați în Registrul traducătorilor autorizați al Consiliului pentru înregistrarea traducătorilor autorizați, astfel cum se prevede în lege.

În conformitate cu această lege, „traducere autorizată” înseamnă o traducere valabilă și exactă a unui text scris sau a unui document dintr-o limbă străină în greacă sau turcă și invers, precum și din greacă în turcă și invers, care poartă ștampila oficială a Republicii și care este ștampilată corespunzător.

Traducătorii autorizați traduc documente destinate uzului public în interiorul sau în afara Ciprului, cum ar fi documente educaționale, certificate de căsătorie, certificate de naștere, certificate de deces, certificate de cazier judiciar, pașapoarte, cărți de identitate, conturi bancare, titluri de proprietate, documente ale societății, rapoarte medicale, documente juridice.

Limbile oferite: Engleză, arabă, arabă, arabă, arabă, arabă, bulgară, franceză, germană, georgiană, daneză, spaniolă, italiană, olandeză, ucraineană, polonă, română, rusă, sârbă, slovacă, suedeză, norvegiană, turcă, cehă, croată, bosniacă, nordică, letonă, estonă, lituaniană și chineză în greacă și viceversa.

INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTELE TRANSMISE SPRE TRADUCERE

  1. Toate documentele transmise spre traducere trebuie să fie autentice și autentificate corespunzător fie prin ștampila apostilă, fie prin ștampila Ministerului Afacerilor Externe (certificare diplomatică). Acestea trebuie validate înainte de a fi traduse. Pentru țările UE, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/1191, părțile interesate pot alege să își sigileze sau nu documentele cu ștampila apostilă. Informații suplimentare pot fi găsite în Buletinul informativ al Ministerului Justiției și Ordinii Publice — privind certificarea documentelor este linkul aici, iar aici pentru statele părți la Convenția de la Haga privind apostila.
  2. Pentru documentele transmise spre traducere și care nu necesită aplicarea ștampilei (apostilă), dar a ștampilei diplomatice de validare (Ministerul Afacerilor Externe), părțile interesate pot contacta serviciul competent al Ministerului Afacerilor Externe pentru informații suplimentare.
  3. Pentru traducerea certificatelor de absolvire a liceului, vă rugăm să accesați linkul aici.

Pentru informațiisuplimentare, vă rugăm să contactați Biroul de presă și informare la următoarele numere de telefon: 22801105, 22801133 sau a se contacta MAF prin e-mail la adresa: Traduceri@Pio.Moi.GOV.CY

Pentru taxe, vă rugăm să accesați linkul aici.

Pentru Legea din 2019 privind înregistrarea și reglementarea serviciilor de traducători autorizați în Republica Cipru, vă rugăm să accesați linkul aici.

Pentru Consiliul pentru înregistrarea traducătorilor autorizați, vizitați linkul aici.

Ultima actualizare: 23/11/2020

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.